Tags » Bafia

La Mort Du Prélat Jean Marie Balla: Source D'amusement???

Depuis la tragédie qui a frappé l’église catholique du Cameroun, la mystérieuse mort de L’évêque de Bafia Mgr Jean Marie Balla, survenu le 31 Mai dernier dans le fleuve Sanaga. 43 more words

Potins

In BAFIA trial, NFC chair says only answerable to board members

While set-up using a RM250 million government loan, the National Feedlot Corporation (NFC) remains to be a private company that is only answerable to its board members and shareholders. 623 more words

News

Genneva Malaysia, 11 acquitted of money laundering charges

Eleven people and a company, Genneva Malaysia Sdn Bhd, were acquitted and discharged by a Sessions Court here of more than 1,000 counts of money laundering and illegal deposit taking. 299 more words

News

The Fruit of the Spirit (BAFIA: Bible NT)

BAFIA: Bible NT

Galatians (Gàlat) 5:22-23

22 Wɔ̀lɛ ɓìɗùn ɓi Kìtɛntɛ̀ɛ̀n ki Nghay ki ti ki falàg ɓi ri lɛ: Ǹkɔ̀nɛ̀n, kìnyàà, fyòoog, rìnìɗ ɗi nɗem, rìɓòò, rì kìpuɓì nɗem, rìɓèŋ ɗi ntyweeyi, rìɓa ɗi tɛ̀tɛ̀rɛ̀ɛ̀, rìyi ɗi riɓan ɗi nɗem. 12 more words

Bible