Tags » Bagong Lipunan

Bagong Lipunan

For those born after the Marcos years, this song would sound inspiring and patriotic but it was an anthem which cloaked the actual events behind the facade of Martial Law. 128 more words

Philippines

Batas Militar: Mga Kuwentong may Kuwenta

“As of the 21st of this month, I signed proclamation number 1081 placing the entire Philippines under Martial Law..”


1972 noon. Iyan ang mga katagang binitawan ni Apo sa pagde-deklara ng Batas Militar. 935 more words

Philippines

Bagong Lipunan: the making of my filipino Poem

Habang umiinom ng Pop at nakikinig sa isang price tag cover courtesy of my dearest neighbor ay ginagawa ko ang aking tula sa Filipino tungkol sa “Baging Lipunan” Naisip ko sanang paikutin ang nilalaman nito sa kasakiman, kawalang hustisya. 371 more words

Lutong Macoy

I just found this on my mom’s stockpile of the 1983-1986 documents. I thought I’d share it with you, I fell on the floor laughing. LOL… 330 more words

Random Thoughts