Fahaman Syiah telah ditafsirkan oleh ahli sunnah wal-jamaah sebagai fahaman yang merbahaya dan tidak berdiri atas landas agama Islam yang sebenar seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan empat mazhab muktabar. 744 more words