Tags » Barcamp

Canterbury National Digital Forum Barcamp 2015

The Canterbury National Digital Forum Barcamp is happening on 19 June at Undercroft 101. This is your chance to meet with colleagues from the IT and GLAM sectors, share your ideas and ask questions. 260 more words

Exhibitions

BlogCamp2015

 It’s another year and Blogging Ghana, the umbrella organization for all bloggers in Ghana organized their annual BlogCamp,  a forum for bloggers to learn the rudiments of blogging and also other aspects and everything more or less related to blogging. 846 more words

BarCampRoc

What is a Bar Camp? That’s what I wanted to know a week ago. Lots of reading about them but no experience. That changed about 11:00 am yesterday morning as I sat in Room 1400 at The Golisano Computer Center at… 194 more words

Education

Radical Geek @ BarCamp Rochester

Just want to tell people I will be at BarCamp Rochester giving a presentation and manning the Interlock Rochester table.  BarCamp is what they call an Unconference where the participants can give a presentation by placing it on a blank schedule.   71 more words

News/Updates

SocCamp | ՍոցՔեմփ 2015

ՍոցՔե՞մփ. էդ ի՞նչ է
ՍոցՔեմփը ոչ ֆորմալ կոնֆերանսանման մի բան է, որը հնարավորություն է տալիս բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են հասարակական տարբեր խնդիրներով, դրանց լուծման ուղիներ փնտրելով, կամ պարզապես ունեն ասելիք, որը կհետաքրքրի մյուսներին, կիսվելու այդ ասելիքներով:

Կլինի՞ ես էլ մասնակցեմ
Իհարկե: Եթե Դու սովորում կամ աշխատում ես սոցիոլոգիայի կամ հարակից ոլորտներում, մենք ուրախ կլինենք քեզ տեսնել ՍոցՔեմփում: Իսկ եթե այդ ոլորտների հետ կապ չունես, բայց ունես հասարակությանն ուղղակիորեն առնչվող ասելիք, էլի խնդիր չունես. միացիր:

Իսկ եթե ես պրեզենտացիա չունե՞մ
Է, ի՞նչ անենք, միացիր մեզ որպես հանդիսատես:

Իսկ ի՞նչ ենք անելու ՍոցՔեմփի ժամանակ
Դե, պիտի յուրաքանչյուրս մեր ասելիքը տեղավորենք 15 րոպե տևողությամբ ներկայացման (պրեզենտացիայի) շրջանակներում ու դա անենք էնպես, որ դրա ընթացքում ոչ մեկը ձանձրույթից չմեռնի:

Բա հետո՞
Հետո` յուրաքանչյուր պրեզենտացիային կհաջորդի քննարկում, որի ընթացքում հնարավորություն կտրվի ներկաներին կիսվել տպավորություններով և անել առաջարկներ թեմայի հետագա ուսումնասիրմանն ուղղված:

Լավ: Հիմա` կոնկրետ: Օ՞ր, ժա՞մ, տե՞ղ…
ՍոցՔեմփը տեղի կունենա հունիսի 26-ին (ժամի մասին բոլոր գրանցված մասնակիցները լրացուցիչ կտեղեկացվեն) սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 304 լսարանում. այնտեղ կա պրոյեկտոր, և, որ ամենակարևորն է, գետնին նստելու հնարավորություն:

Վե՞րջ
Չէ, ո՞նց վերջ: Բա գրանցվե՞լը. գրանցվելու համար սեղմիր այստեղ: Հիշիր, որ գրանցման վերջնաժամկետն է հունիսի 20` ժամը 23:59: Առավել մանրամասն տեղեկություններն ու հետագա նորությունները` մեր ֆեյսբուքյան event-ում:

Հա~….փաստորեն սա ԲարՔեմփի սոցիոլոգիականն է՞….

սոցիոլոգիա

DOAG DevCamp 2015

Upcycling Software!

The DOAG (Deutsche ORACLE-Anwendergruppe e.V.) meets for the DevCamp 2015 in Frankfurt a.M., 29th & 30th of April 2015. This event is a great opportunity to meet German Oracle users, Oracle ACE and Oracle ACE Directors as well as Oracle Product Management to discuss your matters. 107 more words

ACE

The Ultimate Stage of Empty Philosophy

Sometimes I’m surprised by the people around me. I attended Plzensky Barcamp last week, and it was amazing. People were showing their skills, talking about a bunch of stuff that interested them, and were really amazing in many other ways. 368 more words