Tags » Bastos

Los arcanos menores y el proceso creativo.

Los arcanos menores son la parte cotidiana de la vida, son 4 palos con 14 cartas cada palo y estan relacionados con los elementos.

Cada palo esta relacionado con un elemento en particular dandole asi un significado más específico a cada uno de ellos. 442 more words

Magia

Mundo ng mga Titi, version 2.0

Lunes nang umaga ‘yon. Badtrip na si Jelo sa ‘kin dahil ang bagal ko raw kumilos—na totoo naman. Male-late na raw siya.  Tiningnan niya ako nang masama habang nagsusuot ako ng sapatos sa tapat ng pintuan ng bahay. 761 more words

Filipino