By: TweetNewscaster

Nag-Duterte na po kami. Kayo ga?

Maghuntahan naman tayo.

Ay salamat naman kung nababasa mo ang artikulong aré. Makakapulong naman kita ngay-on.

Nasaksihan naman natén ang dami ng karibok sa ating bansa. 684 more words