Tags » Bayani

Ang Dakilang Supremo

“ALING pag-ibig pa ang hihigit kaya, sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa Tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.”

Ito ay ang mga maaalab na linyang tumatak mula sa kanyang nilikhang tula na unti-unting nabaon sa limot, gaya ng pagbaon ng karamihan sa kanyang kontribusyon hindi lang sa kasaysayan, kundi pati na rin sa kalayaan. 959 more words

Bayani now available on Gumroad!

Personal PDF copies are now available for purchase on Gumroad for only $6

.GET A COPY TODAY.

BAYANI by Motzie Dapul

In the year 2050, Patrick “Paquino” Aquino: president of the Philippines, former superhero, and murderer—not necessarily in that order—deals with the consequences of his actions following four years of martial law and the raid that ended a bloody political dynasty in the far north. 68 more words

Mythology

Missing Peace?

I created this cartoon last week in honor of the fallen soldiers who fought and died in Marawi. I did not post it at that time because I was hoping that (the Marawi siege) would soon come to an end.  75 more words