Tags » Bayani

Missing Peace?

I created this cartoon last week in honor of the fallen soldiers who fought and died in Marawi. I did not post it at that time because I was hoping that (the Marawi siege) would soon come to an end.  75 more words

Mga Diona para kay Andres Bonifacio

ni Elmer Yuri Arisgado

Para sa mga nakalimot

Siya’y Katipunero.
Siya’y isang obrero.
Siya si Bonifacio.

Bonifacio: Ang Panday ng Bayan

Sinalang sa palihan
Hinubog ang lipunan… 55 more words

Mga Tula

Larawan mula sa LIRA (Linangan ng Imahen Retorika at Anyo)

Mga Tula

Kasaysayan

ni Elmer Yuri Aresgado

Lagi nang dapat pinapahalagahan ang nakaraan

Hindi man lang sana malimot kahit minsan

Ang mga dahilan ng pag-iral ng kasalukuyan…

Magdudugtong, nakasugpong ang ngayon… 267 more words

Mga Tula

Post 267a

Andres Bonifacio is revered as a national hero without the pomp and fanfare. As much as being the instigator of the Philippine Revolution, he was relegated as a mere dissident entangled in the web of internal politics hounding the leadership of the rebellion.

Photo by I.R. Arenas

Sculpture

Marcos ≠ Bayani?

Ilang taon na ang nakakalipas nang ang Pilipinas ay dumaan sa matinding Martial Law sa ilalim ng pamumuno ng dating pangulong si Ferdinand Marcos. Maraming tao ang namatay, naghirap at nasaktan. 728 more words

The Marcos Burial: Why I don't care anymore

What is happening today is the product of a long time of neglect by our government and society. This time, today, is the boiling point. It is where everything goes down the drain. 242 more words

Headlines