Tags » BbPress

WordCamp Video Highlight 2018/05/06

After the interview that I did with Bet Hannon about the WordPress Support Forums, I searched through WordPress TV for another video about the Support Forums. 84 more words

Video Highlight

Hướng dẫn từng bước để thiết lập diễn đàn bbPress - Phần 1.1

bbPress là một plugin cho WordPress cho phép thêm khả năng diễn đàn vào trang của bạn.

bbPress kế thừa phong cách chủ đề đang hoạt động của bạn, nơi nó có thể thử và kết hợp phong cách chủ đề của bạn. 1,497 more words

Bbpress