Zaman pengajian dulu diajarkan pentingnya tauhidullah ditanamkan dijiwa manusia diatas syariah. Jika kita menamamkan Tauhid sebelum syariah, maka pelaksanaan syariah menjadi lurus dan istiqomah. Jika sebaliknya, jika kita mengajarkan aspek syariah tanpa tauhid maka wawasan syariah tersebut hanya akan menjadi pengetahuan tata cara seremonial saja. 779 more words