Tags » Ben

Yr Egwyddor Proffwydo – Un rheol i wneud popeth rydych chi’n ei ysgrifennu yn haws ei ddarllen

Un o’n mecanweithiau goroesi mwyaf effeithiol fel bodau dynol yw ein gallu i broffwydo. Rydym yn ei wneud drwy’r amser, yn gwneud cyfres o ragdybiaethau am sut fydd sefyllfa benodol cyn i ni gamu mewn iddi. 758 more words

Blog Cymraeg

The Prediction Principle - One rule to make everything you write easier to read

One of our most effective survival mechanisms as humans is our ability to predict. We’re doing it all the time, making a series of presumptions about what a particular situation is going to be like before we step into it. 685 more words

Blog

Pŵer Dysgu Ysbeidiol - Sut gall un tric syml eich helpu i ddysgu mwy mewn hanner yr amser.

Mae’n swnio’n rhy dda i fod yn wir ond ydy? Ond mae gwyddoniaeth wedi profi dro ar ôl tro bod estyn eich sesiynau dysgu dros gyfnod amser yn ffordd lawer mwy effeithiol o astudio na cheisio gwneud popeth ar yr un pryd. 743 more words

Blog Cymraeg

The Power of Spaced Learning - How One Simple Trick Can Help You Learn More in Half The Time

Sounds too good to be true right? But science has proved time and time again that spacing out your learning sessions over a period of time is a far more effective way to study than trying to do it all at once. 684 more words

Blog

Ben Simmons Highlights vs Trail Blazers 2017.11.22 - 16 Pts, 9 Asts, 8 Rebs, 3 Stl, 2 Blk

Highlights of Ben Simmons against the Portland Trail Blazers.

Simmons scored 16 Points, 9 Assists, 8 Rebounds, 3 Steals and 2 Blocks, again just falling short of a triple double as the Sixers defeated the Trail Blazers 101-81 win at home on Wednesday. 86 more words

Ben Simmons

Evaluation, Task 3, Unit 55.

What went well?

What didn’t go well?

How and why would you change what didn’t go well?

Ben