Tags » Benefactor

Word Processor Ad

Description: This is an ad that advertises a charity to help the people of Nepal. It was created in Word Processor only.

Process: I first started this project by searching for images and photos at my house. 299 more words

Design

BENEVOLENCE

Benevolence is often very insistent or overbearing. A person offering it, to a possible beneficiary or receiver, cannot sometimes realize the ignominy that a person may feel taking benevolence. 120 more words

DADDY-LONG-LEGS

DADDY-LONG-LEGS DID VERY LITTLE FOR ME.  “JUDY” IS AN ORPHAN WHO HAS BEEN GIVEN THE OPPORTUNITY TO GO TO COLLEGE BY AN UNKNOWN BENEFACTOR WHO ONLY REQUIRES THAT SHE… 144 more words

E is for Evidence

Emerson arrived into Benning on a rainy Wednesday.  His mind was occupied as he walked from the bus stop to his destination.  As he looked up, he realized it was taped off by the police.  314 more words

That One Time

Sometimes when we are bored, we know nothing to do, so we do nothing.

As I was sitting down at the table eating my breakfast, there was no internet. 530 more words

Have You Paid It Forward?

Do a Good Deed. Pay it Forward. Perform a Random Act of Kindness.


These are all ways in which we can brighten the day for ourselves and for those around us. 304 more words

Self Improvement & Personal Growth

Բիլ Գեյթս

Բիլ Գեյթս III ամերիկացի բիզնես մագնատ, համակարգչային ծրագրավորող և բարերար։ Գեյթսը Մայքրոսոֆթի՝ աշխարհի ամենամեծ ծրագրային ապահովման ընկերության նախկին գործադիր տնօրենն է և ներկայիս նախագահը, որը նա հիմնադրել է Պաուլ Ալենի հետ համատեղ։ 30 more words