Tags » Berglund

Vigsel 29 december 1801 i Varberg

‘Kyrkoherden öfver Ölmevalla och Landa Församlingar, Högärevördige, och Höglärde Magister Herr’ Bengt Miöberg och Mademoiselle Anna Helena Berglund vigdes den 29 december 1801 i Varbergs Stadsförsamling. 42 more words

1801