Tags » Bertrand Zobrist

Book Reviews: Inferno by Dan Brown

This is a Masterpiece! Really Dan Brown, I’m your big fan now! :)

I finished this book with Indonesian Edition. Maybe for basic thing, i will use Indonesian on this review. 439 more words

Dan Brown

વસ્તીનું વિજ્ઞાન: પૃથ્વી પર તોળાતું સૌથી મોટું સંકટ

ગયા વર્ષે મેં મહિનામાં રિલીઝ થયેલી ડેન બ્રાઉનની ‘રોબર્ટ લેન્ગ્ડન એડવેન્ચર’ શ્રેણીની ‘ધી દા વિન્ચી કોડ’ પછીની ચોથી નવલકથા ‘ઇન્ફર્નો’ એ ન્યુયોર્ક બેસ્ટસેલર્સ લીસ્ટમાં સતત ૧૧ અઠવાડિયા પ્રથમ ક્રમે રહી ધૂમ કમાણી કરી.

Eureka