Tags » Besimi

Hadithi 1:

Të Dërguarin e Allahut a.s. e pyetën: ‘Cila është vepra më e mirë?’ Ai u përgjigj: ‘Besimi në Allahun dhe në të Dërguarin e Tij (Muhamedin a.s.).’ E pyetën prapë: ‘Po pastaj çfarë (vepre vjen)?’ Ai u përgjigj: ‘Lufta për çështjen e Allahut.’ Folësi pyeti prapë: ‘Po pastaj çfarë?’ Ai u përgjigj: ‘Haxhi (i kryer në rregull dhe) i pranuar (nga Allahu).’

Besimi

Besimi nuk duhet të politizohet...

Zhvillimi i ceremonisë së Shenjtërimit të Kishës Ortodokse “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë, të dielën e parë të qershorit, riktheu në vëmendjen e publikut faktin aq shumë të debatuar, por edhe të gjithë pranuar, për rolin mbizotërues që politika ka sot në jetët tona, të cilat janë të politizuara në skaj. 721 more words

Shkrime Publicistike

Afrimi te Allahu me sinqeritet...

AFRIMI TE ALL-LLAHU ME SINQERITET
pse të mos jemi sa më afer all-llahut.xh.sh
Mjer prindrit që nuk drejtojn  fëmini në rugen-
e All-llahut

AFRIMI TE ALL-LLAHU ME SINQERITET… 2,776 more words

BESIMI

3 Pyetjet që nuk i përgjigjej asnjë njeri më parë?...

Një djalë i ri shkoi tek një dijetar dhe i tha se :”Nuk falem derisa t`i përgjigjesh tre pyetjeve të mia”.Dijetari i tha:”Cilat janë pyetjet e tua? 416 more words

BESIMI

Disa gjera rreth Dexhallit....

Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. 5,554 more words

BESIMI

Hapat e shejtanit...

HAPAT E SHEJTANIT
Ka qenë një beni israil, i cili ishte ndër më të devotshmit në kohën e tij. Në atë kohë kanë qenë tre vëllezër, të cilët e kishin një motër virgjëreshë dhe nuk kishin motër tjetër, pos saj. 1,415 more words

BESIMI

Shpresa në Islam...

Shpresa është të priturit me ngulmim të diçkaje që dëshiron të përfundojë sipas dëshirës sate. Mund të jetë diçka që ti dëshiron të realizohet, mund të jetë diçka që ti dëshiron të mos realizohet. 1,381 more words

BESIMI