Tags » Bíblia

Rugăciunea de mulțumire - recapitulare

Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.” (Ps 50:23)

Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. 19 more words

Biblia

Rugăciunea de mulțumire - partea 3

1.3 Pentru „toate lucrurile”

toate lucrurile (Efes 5:20, 1Tes 5:18), toți oamenii (1Tim 2:1-2, Fil 1:4), părinți, familie, prieteni, sănătate/vindecare (Luca 17:15-16), adăpost, șanse în viață, libertate, pace, ocrotire, siguranță, ajutor… 455 more words

Biblia

Rugăciunea de mulțumire - partea 2

1.2 Pentru lucrările Domnului

planul de mântuire (Luca 7:30), s-a jertfit (Evrei 9:22, 28), ne-a iertat (Col 2:13), ne-a împăcat cu Dumnezeu (2Cor 5:18), ne păstrează în har… 503 more words

Biblia

Rugăciunea de mulțumire - partea 1

1.1 Pentru calitățile Domnului

Absolute: atotștiutor (Ioan 21:17), atotputernic (2Cor 6:18), atotprezent (Ps 139:8-12), veșnic (Ps 90:2), neschimbător (Evrei 1:12), suveran (1Tim 6:15),

Morale: sfânt (Iosua 24:19), drept (Is 30:18), iubitor (Rom 5:8), milos (Is 30:18), credincios (1Cor 1:9), bun (Mat 10:18), iertător (Ps 99:8), răbdător (Ps 86:15), 474 more words

Biblia

Călăuzirea Duhului Sfânt

Gal 5:16-26

1. Prin Cuvântul Scripturii

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare”. 1,453 more words

Biblia

28.12.2014 - fr. Marin Moraru

Vești bune

Text: Ca apa proaspătă pentru un om obosit, aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată.  (Prov 25:25)

1. Slava lui Dumnezeu poate fi percepută de omul muritor… 570 more words

Biblia