Tags » Bien Hoa

Thay đổi suy nghĩ về chạy bộ

Cho đến lúc này, sau khoảng 6 tuần thực sự bước vào chạy bộ, mình bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Một phần là do bây giờ thời gian không có nhiều như mới bắt đầu, tiếp đến là cần nghĩ đến việc dưỡng thương cho gót chân trái bị đau, phần nữa là cũng muốn tập luyện cho các phần cơ thể khác. 365 more words

Biên Hòa

Bắt đầu chạy bộ

Chạy bộ đầu hè

Tôi đã bắt đầu chạy bộ như thế nào? Cũng đơn giản thôi, xỏ giày vào, khởi động rồi chạy thôi. Mục tiêu ban đầu đưa ra cũng đơn giản, chạy mỗi ngày, ngày nào không ra đường được thì cũng cố mà xỏ giày ra chạy, cực chẳng đã thì lên máy chạy bộ. 297 more words

Ảnh Tui Chụp

Day 29: A family reunion and a surprise delivery of Rhum Belami

January 19, 2020

Cong and I were a tad late for the breakfast, but we did opt for lunch in the hotel. We ordered a spring roll plate along with seafood noodles, crab egg rolls, a smoked salmon open face sandwich and drinks. 712 more words

Travel