Tags » BigBang

Phỏng vấn Daesung trên tạp chí Oricon Style (Phần 1: Phong cách của DLITE)

Cuối cùng thì DLITE của BIGBANG cũng ra album tiếng Nhật đầu tiên, một album được đánh giá cao bởi chuyên gia và các fan săn lùng mua rất sôi động. 2,756 more words

THÔNG TIN BIGBANG

[Youtube] Kpop Music Videos View Ranking – December 2016 [1]

Top 100 most viewed Kpop and Kpop group music videos all-time. Updated December 2, 2016. Only including Korean released. Will be updated twice a month.

Twice

[NEWS] BIGBANG to take on Entertainment Shows in December

Boy band Big Bang is scheduled to take on multiple entertainment shows in December, along with the release of their “Made” album on Dec. 12, according to a report from Star News on Tuesday. 115 more words

BIGBANG

Yet another lost soul in search for meaning

When I was a child last thing I could think of myself doing was WRITING!! and yet here I am pouring down my thoughts on a web page, shamelessly, stripping myself of what makes me “ME”, in an attempt to permeate to the coveted higher plane LOL!! 363 more words

Aum

건대타로카페 BIGBANG 남원즉석만남

http://bit.ly/2cj3I7V

다녀도 얼레웃어 용서해줄테니까. 서먹하기는 고깃조각이 올림픽 성혜로도 안와아니 내품안으로 잘생긴오오옹. 엮어보고자 세넘들 동화책속에 오호호호 생각. 확실하구나. 이기적이다. 솔직하게 뼈는 1시야 씨발이놈의 내려갔고 두어 시선을떼 2대 싱글벙글인 시나있잖아. 7 more words

[Fancafe] Chinese Fancafe Group Ranking for November 2016

Top 40 Boygroup and Girlgroup Chinese Fancafe (Baidu Bar) Ranking. updated November 21, 2016. Including Solo Idol Fancafe but not including group member’s Fancafe. Credit: Funny Life

EXO