Tags » BigBang

[Phiên âm tiếng Việt] Until Whenever – BIGBANG

Trước khi học hát các ca khúc tiếng Hàn theo bản phiên âm của Sera thì các bạn bắt buộc phải đọc phần hướng dẫn phát âm tiếng Hàn ở … 1,400 more words

Phiên âm Tiếng Việt

11 Years of BIGBANG 👑

BIGBANG, the true KINGS of K-pop. Can’t believe it’s been 11 years since their debut. Who would have thought that a boy band would last this long? 103 more words

[Phiên âm tiếng Việt] Darling – Taeyang

Trước khi học hát các ca khúc tiếng Hàn theo bản phiên âm của Sera thì các bạn bắt buộc phải đọc phần hướng dẫn phát âm tiếng Hàn ở … 645 more words

Phiên âm Tiếng Việt

[Phiên âm tiếng Việt] Wake Me Up – Taeyang

Trước khi học hát các ca khúc tiếng Hàn theo bản phiên âm của Sera thì các bạn bắt buộc phải đọc phần hướng dẫn phát âm tiếng Hàn ở … 645 more words

Phiên âm Tiếng Việt

[Phiên âm tiếng Việt] White Night 'Intro' – Taeyang

Trước khi học hát các ca khúc tiếng Hàn theo bản phiên âm của Sera thì các bạn bắt buộc phải đọc phần hướng dẫn phát âm tiếng Hàn ở … 645 more words

Phiên âm Tiếng Việt

[Phiên âm tiếng Việt] Heartbreaker – G-Dragon

Trước khi học hát các ca khúc tiếng Hàn theo bản phiên âm của Sera thì các bạn bắt buộc phải đọc phần hướng dẫn phát âm tiếng Hàn ở … 645 more words

Phiên âm Tiếng Việt

#HAPPY818GDay


Happy Birthday to the KING, Kwon Ji-yong!

The greatest leader of all time. The most talented person I ever know. A legend. A true friend. A sweet loving son and brother. 44 more words

Kpop