Tags » Bikol

Sa Pagkamoot

Sabi ninda an tawo nagluluya sa pagkamoot

Pero an totoo, an puso nagkukusog

Nagkukusog sa pagkamoot;

Sabi ninda an tawo kaluyahan an pagkamoot

Pero an totoo, sa pagkamoot… 6 more words

Tula

BLTX Event at Anthosia last July 30, 2016 felt like a reunion! So many people I’ve missed and been stupid with.

(Note: Don’t trust me to take decent groufies or selfies or whatever.) 88 more words

Ramotdamot

Didi ika, magrəζəg kita, dawa sari, dawa ono

Linigan an talinga ta, dawa poropawno

Para rənggən an mga tonog sa banwaan ta

Sa ragisnis nin mga daon sa taas  nya mangga… 152 more words

Saəd

Amay pa sana

Ni da’ pa mga tawong mata

kadakəl ng nakaistambay

adto sa agko sa’ran

nagilatag na nin papag

nagilinig na manga’d

adto sa gilid kan tinampo… 91 more words

Sasab'iәn Boi'nәn

An sasab’әn Boi’nәn an әsad sa mga namәmәyaan ko bilang Buhinon. Ə3әy na akong di makabasa nin mga literatura alin sa banwaan ko. Sa ngowan pipoo’nan ko na an pag-adal nin Boi’nәn, dawa sab’iәn pang sarala’ an mga pigsarabi ko o pigsororat ko didi sa page na adi. 598 more words

#dowa

Ramotdamot

Didi ika, magrəζəg kita, dawa’ sa’ri, dawa’ ono

Linigan an talinga ta, maski poropao’no

Para rənggən an mga tonog sa banwaan ta

Sa ragisnis nin mga daon sa taas nya mangga… 137 more words

MEOW at BLTX IX

So, Better Living Through Xeroxography IX happened two weeks ago…

Ahj and I are still dazed. It felt great to see people of varying creative styles and perspectives come together in one place. 487 more words

Visualbabble