Tags » Binecuvantare

Geneza 13

Geneza 13 începe cu Avraam închinându-se la un altar (versetul 3) și se termină cu Avraam închinându-se la un altar (versetul 18). Deși Avraam, în firea sa omenească a dat pe față lipsă de credință când a fost în Egipt, el nu a renunțat la credința lui. 188 more words

Mark Finley

Geneza 12

Făgăduința Domnului făcută lui Avraam în Geneza 12:2, dezvăluie un alt adevăr veșnic care este vechi de secole. ”Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.” Binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu nu trebuie să fie păstrate în mod egoist. 229 more words

Mark Finley

Ce s-ar întâmpla dacă…

…Dumnezeu nu Și-ar face timp să ne binecuvânteze astăzi, deoarece noi nu ne-am făcut timp să-I mulțumim ieri?

…Dumnezeu S-ar hotărî să nu ne mai conducă mâine, deoarece noi nu-L urmăm pe El astăzi? 118 more words

Messages For Your Soul

Aşteptări şi binecuvântări

Omul a şoptit:
“Doamne, vorbeşte-mi!”
Şi o ciocârlie a început să cânte, dar omul nu a auzit.

Aşa că omul a strigat:
”Doamne, vorbeşte-mi!”
Şi bubuitul tunetului a răsunat de la o margine a cerului la cealaltă, dar omul nu a ascultat. 122 more words

Short Stories With Moral Lessons