Tags » Binecuvantare

1 Cronici 4

În lectura de astăzi ni se reamintește despre propria noastră moștenire spirituală. Fiii lui Iuda și Simeon au fost potențiala rămășiță a lui Israel. Acești urmași s-au lipit de țara părinților lor în timpul necazului până în zilele noastre. 184 more words

Comentarii Biblice

Aşteptări şi binecuvântări

Omul a şoptit:
“Doamne, vorbeşte-mi!”
Şi o ciocârlie a început să cânte, dar omul nu a auzit.

Aşa că omul a strigat:
”Doamne, vorbeşte-mi!”
Şi bubuitul tunetului a răsunat de la o margine a cerului la cealaltă, dar omul nu a ascultat. 126 more words

Creația Lui Dumnezeu

Capitolul 21 — Iosif şi fraţii săi

Capitol bazat pe textele din Geneza 41, 54-56; 42 până la 50.

Chiar de la începutul anilor de belşug, au început pregătirile pentru foametea ce se apropia. 9,101 more words

Patriarhi și Profeți

Orice lacrimă, în palma Lui devine stea

Aceasta este povestea de viață a Elidei Oancea (sursa aici), care ne aduce aminte că Dumnezeu poate transforma orice neajuns în binecuvântare, ne poate da bucurie în locul tristeții și poate crea un vas nou, frumos și folositor, din cioburile vieții noastre. 451 more words

Dumnezeu Este Cu Noi

Cu pietre

Arunci cu pietre în mine.
Stau neclintită
în mijlocul drumului.
Pietrele tale
trec pe lângă mine.
Nu mă feresc,
nici nu întorc capul după ele… 115 more words

Iubire

Deuteronom 33

În Geneza 49, Iacov rostește o serie de binecuvântări și câteva blesteme asupra celor doisprezece fii ai săi. Prin contrast, binecuvântările din acest capitol nu au fost rostite asupra celor doisprezece fii, ci asupra celor douăsprezece seminții, pentru că cei doisprezece fii deveniseră o națiune puternică. 170 more words

Comentarii Biblice

Deuteronom 27

Cum vedem toate blestemele din acest capitol? Dumnezeu pare să spună că aceste blesteme sunt de fapt ceea ce se întâmplă în mod natural când oamenii sunt deconectați de la singura sursă de viață-Dumnezeu Însuși. 181 more words

Comentarii Biblice