Tags » Bj

A Sunday Afternoon

A warm Sunday afternoon. Sunlight illuminating her skin. Her black hair cascading in curls down her back. He stares at her in awe, watching her read, so engrossed in her book she doesn’t notice that he is staring. 281 more words

Story

Cum-The New Wonder Drug

So, I did it! I starved myself last week except for two slices of whole wheat per day and several loads of cum per day. That’s all I consumed, plus lots of water. 284 more words

Light Star Nguyễn Ngọc vũ

Tổng kết lại, chỗ này CSVC tệ hại. NV cũng kém. Giá cả cũng cao. Các bác nên tránh. 529 more words

500 - 600k

Savasana Linh Đàm

CSVC, giá vé hợp lý nhưng cái giá bo và thái độ đòi bo trước mới làm tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Các bác đừng có vào nhé nếu không muốn mất hứng :D 383 more words

BJ

MEN 'S SPA (Phan Văn Trị)

Tổng hòa của CSVC tương đối, NV ngoan và nhiệt tình, quản lý cầu thị và mức giá hợp lý vé 300, bo 300 thì đây chắc chắn là chỗ chơi lâu dài của anh em nếu nó giữ được phong độ. 2,650 more words

500 - 600k

GEISHA (Huỳnh Thúc Kháng)

So về chất lượng / giá cả thì mình khẳng định đây là chỗ khá nhất mình đi. Với giá bo sàn như thế mà mặc định BJ nóng lạnh bạc hà, nhiều em full service. 3,340 more words

500 - 600k

“So that’s where we are, in the world of
fans, fiction, and representation: making
progress and mistakes simultaneously.” A
new group of characters represents ikennaoba@yahoo.com djsababa2000@gmail.com djsababa@wordperss.com

And Representation: Making Progress And Mistakes Simultaneously.” A New Group Of Characters Represents