Tags » BL

Not Alone - Ch 6: Pandora's Box

My fanfiction based off the story LoveSick by P’Hed called Not Alone is now updated.

Chapter 6: Pandora’s Box.

BL

Earthian 3

Yun Kouga – Blu – 2006 – 4 volumes

Ahh… hm.  Hmm.  So, the story ends here.  The fourth volume is a gaiden volume, that sounds like it’s mostly about Raphael and Michael. 665 more words

BL

Junjo Romantica 4

Shungiku Nakamura – Blu – 2007 – 18+ volumes

I dunno… on one hand, I’m ridiculously addicted.  On the other hand… I still don’t think there’s a whole lot of romance in here. 486 more words

BL

Zach and Ty Update: Waiting - Chapter 69

I feel so bad that I have not updated regularly this month, and well, in general lately. I do have some news though! I will be published! 154 more words

Writing

Cậu là nam tớ vẫn yêu

Chương 2: Chúng ta làm bạn đi?

Bởi vì sau đó hai người nói chuyện tương đối nhỏ, cho nên ở trong phòng căn bản không nghe được gì cả. 2,443 more words

BL

Cậu là nam tớ vẫn yêu chương 1

Chương 1: Mạch Đinh rất bình thường

Mạch Đinh chính là người mà nếu vứt vào trong đám đông sẽ lập tức chìm nghỉm, mỗi ngày đều là cuộc sống bình thản lặp đi lặp lại, muốn trở thành siêu nhân cứu vớt thế giới, nhưng cậu không biết bay, cũng không có can đảm mặc quần lót tam giác màu đỏ ra bên ngoài, muốn sống cuộc sống minh tranh ám đấu như Vô gian đạo, nhưng đầu năm nay mang súng là phạm pháp; muốn có một tình yêu oanh oanh liệt liệt như phim “Dòng sông ly biệt”, nhưng tìm không thấy nữ chính như Y Bình. 2,681 more words

BL