Có thể nói, với sự phát triển quá nhanh của Android, hệ điều hành BlackBerry 10 đã ngày càng thể hiện rõ những hạn chế của mình và sau tất cả, buộc lòng BlackBerry phải nói lời chia tay BB10 trong sự tiết nuối của tất cả Fan BlackBerry 10. 2,076 more words