Objavljeno je dan kasnije jer sam bila u berbi.
Published a day later because I was in the harvest.


“Noćas će biti berba!” – nazvao me Boris Drenški i uskoro smo se uputili u Hrvatsko Zagorje. 49 more words