Rapport fra studietur om mobile bibliotektjenester i Yorkshire, England

Rapport fra Yorkshire 2013