Tags » Boner

Sure?

I’m not sure if you really noticed,

But with you I’m always hard.

My cock is hardly ever flaccid,

It’s stood up like a granite shard. 88 more words

Poetry

Animacy and Connectedness

I posit that we are born seeing other living things as more like us than separate from us. When we’re small, living things seem to be our friends and kin, be played with and wondered over. 488 more words

Episode 60: It's Only Football

This week Dave and Joe find out that Badgers hate Scottish castles, university should make you cry and fajita crime doesn’t pay. Also, we discuss the upcoming BonerFest 2018. 7 more words

Under en period har jag missat att Teologi, böner och andliga övningar. Men den är ifylld nu. Kika gärna in!

Jesus korsfäst

»När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster. «Lukasevangeliet 23:33…

444 more words
Tankar Ur Vardagen

Bön i fastetid

Allvisa härskare, vi ber för oss och alla våra syskon ge oss djupare insikt om får synd så vi kan bli mer lik din son. Låt oss förstå att det är vår synd som är skuld till Jesu väg till och uppspikade på korset. 308 more words

Jesus