Tags » Bong

Thứ mà nữ sinh bị bỏng nhận được nhiều nhất không phải là lời động viên, mà là vô số chỉ trích đầy tàn nhẫn...

Bạn không nhất thiết phải hiểu hay cảm nhận rõ những đau đớn mà cô bạn ấy đang gánh chịu, mà chỉ cần biết rằng ở ngoài kia đang có một ai đó đang tổn thương và suy sụp tận cùng. 2,026 more words

Blue Dream Full Melt Bubble Hash

From the first inhale a taste that resembled a scent occurred.  There was no noticeable strong flavours to pin point the flavour, however, as the exhale of the smoke took place, a scented flavour begins to take shape; almost in your taste glands, but not quite. 476 more words

How do you prefer to enjoy your Weed?

I myself prefer to enjoy a nice joint. I use to smoke blunts and that’s actually what I started smoking on but I am a cigarette smoker and I wanted to cut back on my tobacco intake so I cut out blunt and just started smoking Papers. 61 more words

The Bureau DVD Review

By Will Barber Taylor

Upon the return of one of the DSE’s top agents, Guillaume Debailly aka Malotru (Mathieu Kassovitz) after a six year undercover mission in Syria, the department gets hit with a major crisis: An undercover agent goes missing in Algeria. 356 more words

DVD Reviews

420: Bud Review

Bringing the Best in 420 reviews.

Reviews on Marijuana Products, how it may affect you, help you medicinally, and and stimulate your life!

Marijuana Bud… 11 more words

[Thơ] Mơ nhạt nhoà

Mơ nhạt nhoà

Tôi viết cho một trái tim dù mỏi nhưng vẫn đập, một đôi mắt đã mờ nhưng vẫn trông xa, và một giấc mơ như đám tro tàn rực cháy

147 more words
Bóng