Tags » Brick

[Restaurant Review] Petit Potato

There is nothing “potato” about this restaurant except that the interior is slightly brown lols.

Location
This plaza is well known for its restaurants, and perhaps supermarket too lols. 489 more words

Toronto

Southampton visit

Upon a visit to south Hampton we had the opportunity to get a feel for it as a city and expand our knowledge.

We began by visiting the Solent studio at Southampton university and had a chance to get to know the students we would be collaborating with. 254 more words

Bullrushes and Brick

Bright grey brick shows off the warm browns of the bullrushes.

© Sheila Creighton 2016

Photography

Có ai lấy những thiết bị từng làm mưa làm gió một thời này không?

Công nghệ phát triển quá nhanh chóng cũng khiến thiết bị ngày nay mau lỗi thời hơn.

Sản phẩm điện tử tiêu dùng đang ngày càng sinh sôi nảy nở rất nhanh, mọi thứ tưởng chừng như mới hôm qua ta còn ao ước có được chiếc điện thoại nắp gập sáng bóng với khả năng lưu được cỡ vài chục bài nhạc là đủ lắm rồi. 1,359 more words

Công Nghệ Vui

Brick by brick

I was so not ready for this … and it has only just begun. I’m talking about the emotional trials and travails that are high school, teenage, and young adulthood. 1,209 more words