Tags » Bronner

Stein med spesialegenskaper

Plug and abandonment (P&A) (permanent avslutning av offshorebrønner):

Oljedirektoratet fortalte i mars 2015 at det er 2134 offshorebrønner som skal avsluttes på norsk sokkel. Dette er ikke medregnet de mange produksjons- og injeksjonsbrønnene som kommer som følge av nye utbygginger og som tiltak på økt olje- og gassutvinning eksisterende felt (Kilde petro.no). 58 more words

Stein

Bilderberg Members Topple When Reporters… You Have To See These Cockroaches Flee!

By Lisa Haven 

Just when you thought you had enough of the Bilderberg scoundrels, you get a glimpse of these cockroaches fleeing in action! 

Shorty after the Bilderberg 2015 meeting a few brave reporters approached those communist dictators who were taking an immediate exit from the meeting. 31 more words

Government Corruption Illuminati