Tags » Bronner

Stein med spesialegenskaper

Plug and abandonment (P&A) (permanent avslutning av offshorebrønner):

Oljedirektoratet fortalte i mars 2015 at det er 2134 offshorebrønner som skal avsluttes på norsk sokkel. Dette er ikke medregnet de mange produksjons- og injeksjonsbrønnene som kommer som følge av nye utbygginger og som tiltak på økt olje- og gassutvinning eksisterende felt (Kilde petro.no). 58 more words

Stein