Tags » BTS

[Article] BTS Live Trilogy Episode 1 - BTS Begins

Two days worth of beginnings has successfully come to an end. The BTS Live Trilogy Episode 1: BTS Begins concerts were held this weekend on March 28th and 29th at the Olympic Hall, Olympic Park in Seoul. 438 more words

BTS

[NC] BTS BEGINS + Music bank

các bạn đừng hiểu nhầm, NC không có ý gì đâu nó chỉ là new corner thôi… :)

hôm qua đã lỡ mất concert, tự nhủ hôm nay thể nào cũng phải lên xem phát thế nào rồi lại lỡ luôn… == quá buồn… đọc fanacc xem ảnh thôi tớ cũng thấy chấn động lắm rồi :< biết bao giờ mình mới được đứng thật gần để xem mấy đứa cơ chứ? 1,263 more words

BTS

OrderUp for Steph! [VIDEO]

Have you ever wanted a burger that was fast, but didn’t taste like fast food?  Well, I know a place where you can get that burger…and some fries, a cookie and maybe even a beer.  602 more words

Behind The Savor