Tags » BTS

[drabble][namseok] untitled #2 (1)

written by novembxx
vui lòng không mang ra khỏi wordpress này.

Namjoon là một bác sĩ. Một bác sĩ hay cười. Vì sao thế? Xin kể một câu chuyện vui nho nhỏ: 1,611 more words

BTS

[What is Your Color?] Just Change It to Orange - Oneshoot

Tittle: Just Change It to Orange

Author: carishstea274

Cast: Kim Taehyung (BTS), Jung Hana (OC), Jung Hoseok (BTS), Park Jimin (BTS)

Genre: Thriller, Romance, Mystery, Family… 5,043 more words

OC

reverse lover 19xx / markv

e s r e v e r lover 19xx

mark tuan (got7) / kim taehyung (bts)

m | x-men au

  • đây là một trong những prompt mình định đem tham gia bangtan writing’s exchange festival nhưng độ dài vượt quá quy định và couple xem ra cũng không hợp lệ nên… surprise, muthafucka.
  • 198 more words
Fanfiction

[What is Your Color?] Passive Effect - [Vignette]

“Passive Effect” by melkorisaKim

Cast : Kim Namjoon & Seo Jisoo . Genre : Friendship – Sad . Rating : R mengandung unsur rokok didalamnya… 1,052 more words

BTS

[BTS FF Freelance] Illusion - (Chapter 1)

Title                 : Illusions

Author             : Maru

Main Cast        : – Kim Tae Hyung

– Jeon Jung Kook as Kim Jung Kook

– Ryu Su Jeong… 4,726 more words

BTS FF FREELANCE