Tags » Bucolic

Intrarea în Eden (3)

«şi-atunci mi-a apărut, cum apare deodată lucru ce-alungă prin minune orice alt gînd, o doamnă singură, care umbla cîntînd şi culegînd floare din flori, ce-i colorau poteca» (v. 1,471 more words

Alegorie

Intrarea în Eden (1)

Primele imagini din Paradisul Pămîntesc. Rîul Lete, care şterge amintirea păcatelor. Apare graţioasa Matelda. Cîmpiile miraculoase din Eden.

«Dornic deja de-a cerceta roată şi-năuntru prin divina pădure deasă şi vie, care-n ochi potolea ziua cea nouă, fără zăbavă am părăsit malul, pornind pe cîmpie încet încet, peste pajiştea în toate părţile parfumată» (v. 718 more words

Purgatoriul XXVIII

Despărţirea de Virgiliu (5)

«Şi înainte ca-n toate părţile-i întinse să capete orizontul aceeaşi faţă şi noaptea să-şi ocupe ţinuturile, fiecare din noi pe-o treaptă şi-a făcut pat; căci felul muntelui ne-a frînt vlaga şi plăcerea de-a urca» (v. 382 more words

Ascensiune

Bales

twelve stacked bales of hay
plastic coats shine in the sun
visible for miles

green field and hedgerow
symmetric black plastic bales
discordant image

Haiku

farming is NO fairytale

Yep, farming seems to be drought or deluge, feast or famine :)  I’m joining dVerse and enthusiasticallydawn this week…

city folk dream of scenes bucolic… 126 more words

Fireplace - Good for the Soul

Fireplaces will cheer up any continually miserable rainy day. The flicker of the fire dancing in the fireplace is mesmerising and has a  warming effect. 495 more words

Health