Tags » C / C++

Spoiler #37 – Friedrich R5

(;´༎ຶД༎ຶ`)

Warning: the following content contains spoilers!

678 more words
Unlight

Spoiler #36 – Ayn R5

( ´Д`)y━・~~

Warning: the following content contains spoilers!

786 more words
Unlight

Operation Costs Measured in CPU Clock Cycles

I have written on the merits of 64-bit vs 32-bit, or on the AMD Bulldozer CPU Architecture Overview. An article in ithare.com gave a very good overview about the relative performance of various CPU operations. 13 more words

Programming

Spoiler #34 – Friedrich R4

(´◉‿◉`)

Warning: the following content contains spoilers!

442 more words
Unlight

Bắt đầu sử dụng CMake

CMake là một bộ công cụ giúp chúng ta quản lý và biên dịch chương trình một cách hiệu quả.

Cài đặt:

Dùng cho Debian/Ubuntu
 $ sudo apt-get install cmake

Dùng cho Redhat
 $ yum install cmake

Dùng cho macOS thông qua Macports
 $ sudo port install cmake

Với Windows, hãy tìm đến trang chủ và tải về bộ cài… 308 more words
Programming

Spoiler #33 – Rosso R4

ヽ(*´∀`)ノ

Warning: the following content contains spoilers!

330 more words
Unlight

Spoiler #32 - Ayn R4

(☄`^´)☄

Warning: the following content contains spoilers!

140 more words
Unlight