Tags » C Program

Basic C structure

#include <stdio.h>

main()

{

printf(“my first c program “);

}

এটা হল C program basic structure .

প্রথমে # দেউয়া হয়েছে এটাকে বলা হয় pre-processor… 36 more words

C Program

Phân biệt tham trị và tham chiếu?

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn phân biệt thế nào là tham trị và thế nào là tham chiếu. Ở đây, mình sẽ sử dụng bài toán “Hoán đổi giá trị 2 biến kiểu nguyên” để dễ dàng hơn trong việc giải thích. 705 more words

Hướng Dẫn

Happy programmer!

Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì happy programmer là những programmer(lập trình viên), có khả năng kiếm được tiền và sống tốt bằng việc lập trình, họ training liên tục để trở thành better programmer, và họ hạnh phúc với cuộc sống như vậy. 2,745 more words

Hướng Dẫn

A generic Fisher-Yates Shuffle

It’s been a long time I have done any activity in this blog. I was going through some old stuffs and thought to post something. Today I will post a generic implementation for… 1,577 more words

Programming

Start your programming

প্রোগ্রামিং শিখার আগে জানা দরকার প্রোগ্রামিং আসলে কি ?

আমরা জানি কম্পিউটার নিজে কোন কাজ করতে পারে না । একে দিয়ে  কাজ করিয়ে নিতে হয় । একে দিয়ে যেভাবে কাজ করিয়ে নিতে হয় তাকে ই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলে । আক্ত বিদঘুটে মনে হচ্ছে ?

C Program

4.13 - Nhập mảng gồm n số nguyên sao cho không có phần tử trùng nhau.

Đề bài: Nhập một dãy số có n phần tử trong đó không cho phép nhập các số trùng nhau. Nếu nhập một số đã có thì yêu cầu nhập lại. 123 more words

C Program

Viết chương trình kiểm tra sự tồn tại của một phần tử trong mảng một chiều

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn lập trình một đoạn code C kiểm tra sự tồn tại của một phần tử trong mảng một chiều. 183 more words

C Program