Tags » Caerau

Match Preview: Newport City FC vs Caerau FC

Newport City FC vs Caerau FC – Friday 15th – 7:15 KO at Newport City Stadium

Newport City FC has come a long way in the last 6 months and the following relegation from Welsh League 2 find themselves struggling to adapt to League 3 with some disappoint results so far. 439 more words

Y Ddraig

BYWYD AR ÔL CYMUNEDAU YN GYNTAF: YMWELD Â DUSTY FORGE

Ar gyfer y rhifyn diweddaraf yn ein cyfres ‘Bywyd ar ôl Cymunedau yn Gyntaf’, aeth y tîm i bencadlys Gweithredu yng Nghaerau a Threlái ‘The Dusty Forge’ i ddysgu mwy am drosglwyddo asedau, cydgynhyrchu a gweithredu dan arweiniad y gymuned. 558 more words

LIFE AFTER COMMUNITIES FIRST: VISITING DUSTY FORGE

For the latest episode in our ‘Life after Communities First’ series, the team visited Action in Caerau and Ely’s HQ ‘The Dusty Forge’ to learn more about asset transfer, co production and community led action. 475 more words

BYWYD AR ÔL CYMUNEDAU YN GYNTAF: GWEITHREDU YNG NGHAERAU A THRELÁI

Yn ddiweddar fe wnaethom wahodd Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE) i gynnal gweminar fel rhan o’n cyfres i rannu gwersi ynglŷn â’r ffordd y mae gwahanol ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yn mynd ati, neu’n bwriadu mynd ati, i ddelio gyda ‘Bywyd Ar Ôl Cymunedau yn Gyntaf’ 296 more words

LIFE AFTER COMMUNITIES FIRST: ACTION IN CAERAU AND ELY

We recently invited Action in Caerau and Ely (ACE) to deliver a webinar as part of our series sharing learning about how different Communities First areas have approached, or are planning to approach, to ‘Life After Communities First’. 273 more words

GWEITHREDU YNG NGHAERAU A THRELÁI – MEITHRIN GWADDOL

Yn y blog hwn, mae John Hallett o ACE (Action in Caerau and Ely) yn amlinellu gwaith ACE a’u cynlluniau at y dyfodol i feithrin gwaddol unwaith y mae Cymunedau yn Gyntaf wedi dod i ben.  1,422 more words

ACTION IN CAERAU AND ELY – BUILDING A LEGACY

In this blog, John Hallett of ACE (Action in Caerau and Ely) outlines ACE’s work and future plans to build a legacy once Communities First has been phased out.  1,258 more words