Trong một ngày bạn chỉ có thể ăn vào một lượng thức ăn hạn chế mà thôi. Muốn tối đa hóa lượng dinh dưỡng mà bạn hấp thụ, lẽ đương nhiên bạn cần sử dụng “ngân sách calorie” một cách thông minh. 4,626 more words