Tags » Capitalism » Page 2

"Omul nou" între capitalism urban și conservatorism cultural

Reacția cerebrală a unei națiuni în confruntarea sa cu abordarea post-modernă a “Omului Nou” ar trebui să semene cu prudența unei Mimoze*.
Câteva gânduri: Să ne rezumăm la fenomenul “urbanizării”. 329 more words

Adrian Sereș

big rock candy mountain

In the Big Rock Candy Mountains the jails are made of tin, And you can walk right out again as soon as you are in, … 1,230 more words

Politics

Simple Simon Criticizing

Nunya Tend Those
Gold bars for paper weights
Silver linings settlement
Metal Mario run around in element
Scoop coins and stock hits
Dodge fan comments… 571 more words

Poetics

唇枪舌剑与钢枪利剑

语言可以成为伤人的利器。从诸葛亮那一句“我从未见过如此厚颜无耻之人”以来,不知有多少个带着千军万马来战的王朗倒在了几句短短的文字前。后人将这种以杀伤敌人为目的的辩论称为嘴炮。但在缺少通讯技术的三国时期,即便有诸葛亮一样的正义凝视和英雄气概,也仅能做到在单挑中取胜。现代的活动家们在广播、电视与互联网的帮助下,不仅将嘴炮的威力发挥到了极致,创造了以一当百、四两拨千斤的奇迹,还造就了一群有志者专门研究这门艺术,使其成为了一种职业,称之为媒体。新开张的Newseum就是专注于展示媒体战果的地方。

新闻于民众就像是一面镜子。如果将一国全体民众的特点集中在一个人身上,新闻的作用就是照射出这个人的方方面面,包括各种亮点和污点。有人不愿意看到自己身上的污点,于是把镜子砸了,不再相信媒体;有人认为镜子本身的存在就让人不适,于是去打了造镜子的人;有人给造镜子的人好处,让他造了一副哈哈镜使得自己显得更好看。最终镜子里的各种影响被记录下来成为历史。历史学家于是通过各种途径将弯曲的镜子磨平,揭下镜子上的布条,拼凑破碎的镜面,将凹凸不平的新闻还原成平面镜。

媒体作为民意的镜子的最佳案例就是越南战争。越战开始时,调查显示超过60%的美国人支持出兵。这里面有很多因素,但媒体的声音很明显对此做出了贡献。战争初期的战地记者报道的内容出奇地一致:美国大兵高昂的士气、投降的越共游击队、大街小巷里欢庆的南越平民…… 这些选择性的报道在折射国内民意的同时,也助长了一股支持战争的气氛。然而随着战争发展,美军的伤亡数字开始增加,却没有取得相应的成果。国内开始出现反战游行,媒体的视角也开始发生变化。1969年CBS播出了美军烧毁越南平民村庄的视频,第二天该台的老总就接到了时任约翰逊总统的电话:“You just shat on the flag of the United States of America.” 此后越来越多的负面报道开始出现,其中不乏暴露美军缺乏士气,依赖毒品,拒绝命令等若干严重的问题。国内的反战游行也进入高潮。到了总统竞选前夕,只剩下20%的美国人支持继续战争。直到尼克松总统上任,决定从越南撤兵,这段混乱才告一段落。媒体在这段历史中起到了双向催化的作用:当舆论向支持战争方面发展时,媒体的正面报道加快了军队作出决定的速度;但当舆论越过平衡,反战的惯性超过了主张战争的力量时,媒体的负面报道又促进了国内反战情绪的增长。

媒体作为反映民意的工具是民主政权的重要基础。一个国家的人民如果缺少中立且自由的媒体,就意味着权力机构可以通过媒体影响人民的主见,因此在中国这样集体主义为文明基础的共产主义国家,控制媒体进而控制民意是稳定政权的根本。扎根于个人主义文化的美式民主则正好相反,民众的意见被媒体放大、传播,继而影响政治决定。

集体主义与个人主义孰优孰劣并不好下结论,但这两种思维方式的冲突是显而易见的。苏联统治下的东柏林就是一例。柏林人的思维方式究竟更像哪一方并不重要,重要的是在资本主义统治的西柏林面前,东柏林的共产政权显得毫无吸引力;再加上苏联国内的经济状况,柏林墙内外的人民简直就像生活在世界的两端。许多东柏林人选择赌上自己的性命逃离这个环境,于是就有了各种穿越柏林墙的惊险片段。如果没有西柏林媒体在国内和国际上的宣传,这种赌博可能会持续下去,而且筹码越来越大。苏联对边境的掌控会趋于严格,而更多的东柏林人会死在边境的铁丝网上,直到东柏林变成一座死城,或者苏联彻底实现了共产主义(虽然本质上是一回事)。但是民主灯塔不会坐视不管。1953年以来,为帮助被切断补给的东柏林人渡过难关,美国与法国掌控的西柏林地区开始了”Air lift”行动,向西柏林空投了各种食物、日用品和—最关键的—新闻报纸。除此之外,就像板门店的喊话喇叭一样,美国人建立了RIAS (Radio in American Sector),面向东柏林播报国际新闻。这些手段彻底瓦解了苏联为控制民意在限制媒体上做出的努力,让更多的东柏林人找到了逃往西柏林的动机。媒体同样影响了国际社会的立场。当东柏林的居民冒着生命危险穿过柏林墙时,西柏林有一群记者冒着同样的危险记录着他们的故事。那些国际社会上耳熟能详的镜头——比如从三楼跳下被接住的老妇,汽车引擎盖里钻出来的妇女,或者是铁丝网上东柏林青年的尸体——就是他们的努力成果。美联社甚至买下了一处柏林墙下的地道,专门报道这些逃难者的故事。这一切苦难都被放大,成为苏联领导人肩头的政治压力。终于,在1989年苏联解体的前夕,东柏林的共产党领导人宣布解除东西柏林的旅行限制,柏林墙随着共产主义的光辉一起倒塌了。这是共产主义在与资本主义正面交锋中的一次惨痛失败,从此全世界的共产主义国家都吸取了教训,开始严格控制媒体报道,保证其不会影响党的执政合法性。目前世界上唯一能够抵抗民主媒体的威力的国家就是朝鲜——一方面由于南韩的喊话攻势在核威胁下并不猛烈,另一方面毕竟朝鲜是世界上最接近共产主义的国家。

无论是越战的撤兵还是柏林墙的倒塌,媒体的作用都在于放大了人民的意见,使上位者不得不改变原有的策略。这里的放大镜便是科技:无线电、广播、电视和互联网。越战是第一个“电视上的战争”,美国的一般家庭可以在电视机上看到战地记者的直播。东柏林的故事则被摄像机和照相机记录下来传播到世界各地。可以说科技的发展越来越有利于信息的传播,而这些新技术将会从本质上影响媒体的性质:信息传播会越来越快,越来越难以管理,人们所接触到的信息也会越来越多。这对资本主义国家来说显然是件好事:民众的意见将会和统治者联系得更加紧密,民主的概念也会更加深入人心。那么对于共产主义国家呢?

America