Tags » Captcha

A Captcha - Based Intrusion Detection Model

A Captcha – Based Intrusion Detection Model

Boukari Souley and Hauwa Abubakar, Abubakar Tafawa Balewa University, Nigeria

ABSTRACT

Intrusion Detection systems (IDS) are an essential element for Network Security Infrastructure and play an important role in detecting large number of attacks. 338 more words

Information Technology

Quy định thanh toán

1. Cách thức thanh toán tiền từ captcha : 

  • Tiền lương của các bạn sẽ được cập nhật định kỳ lên BẢNG LƯƠNG HÀNG THÁNG (UPDATE TRÊN FANPAGE)
  • 225 more words
Captcha

Phần mềm

Hiện tại phần mềm bên mình yêu cầu là loại tính phí (0.5$/tháng). Khi các bạn đăng ký làm việc sẽ gửi 20k cho mình để làm phí đăng ký. 68 more words

Captcha

Hướng dẫn làm dự án Megatypers

Nguyên tắc làm việc:

– 1 Tuần làm việc bắt đầu từ 11h sáng thứ 2 và kết thúc vào 11h trưa thứ 2 tuần kế tiếp theo giờ VN. 288 more words

Captcha

Đăng ký tài khoản

Công việc gõ captcha có nhiều dự án khác nhau, mỗi dự án là riêng biệt. Hiện nay Kiếm tiền tại nhà hỗ trợ duy nhất 1 dự án là … 160 more words

Captcha

11 Machine perception accomplishments of 2017

A little bit more of machine learning on our blog! Let’s take one more glance at most significant steps in machine perception development in 2017! 123 more words

Machine Learning