Tags » Carbon Trading

Carbon-Expert attends CIBJO congress

Carbon-Expert  attends CIBJO congress 2015  – Brazil

Click here to view the full CIBJO artricle.

Carbon Credits

Day Two

April 12 15h00

There are small moments in our lives that don’t seem so huge until you staring death in the face and you add them up. 1,007 more words

Europe’s Climate Fail

Europe’s rate of decarbonization was essentially identical before and after the ETS was introduced. If the program has effects, decarbonization has not been detectable beyond historical business-as-usual rates.

9 more words
Politics - USA

Ang Pagtibag sa Apat na Haligi ng Hustisyang Pangklima ng Mayayamang Bayan

Sa nakalipas na dalawang dekada, nasaksihan ng mundo ang pinakamapinsala at pinakamalulupit na trahedya sa kasaysayan. Taong 2004,nang maganapap ang mapaminsalangTsunami sa rehiyon ng Timog at Timog-Silangang Asya, na nag-iwan ng libu-libong taong namatay. 771 more words