Tags » Cat Tien National Park

Voọc chà vá chân đen (con đực non)- Black-shanked douc (young male), Cát tiên Oct 2017

Voọc chà vá chân đen là một trong nhóm ba loài voọc chà vá (chân nâu, chân xám và chân đen) có bộ mặt màu xanh xám đặc trương với hai vòng mắt mầu vàng. 158 more words

Image