Tags » Cat Tien National Park

Voọc chà vá chân đen (con đực non)- Black-shanked douc (young male), Cát tiên Oct 2017

Voọc chà vá chân đen là một trong nhóm ba loài voọc chà vá (chân nâu, chân xám và chân đen) có bộ mặt màu xanh xám đặc trương với hai vòng mắt mầu vàng. 158 more words

Image

Do, Do, Do the Funky Gibbon

Returning to the backpacker trail in Vietnam after our two weeks of luxury, back to cheap eats, cheap sleeps and dodgy transportation… 273 days in. 1,191 more words

Vietnam