Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi thích một người là như thế nào, những dấu hiệu nào của con tim có thể đánh động cho trí óc biết có một dấu chân lạ vừa bước vào trái tim ta? 922 more words