Tags » Căuaciu

80. Omul cu ochi galbeni (1)

Pentru că nici una din vechile case ale Panticeului nu s-a păstrat, în sfârşit pot posta pe blog o fotografie cu conacul baronului Miklosi, renovat în 1898.

1,614 more words
Poveşti

73. Duhurile sunt tulburate (3)

Pe când vorbeau ei astfel, Şandor îşi termină ultimele slove şi dădu cu pensula înmuiată în ulei de rapiţă peste slovele proaspăt scrise, apoi se repezi pe poartă şi prinse a fluiera prelung, aşa cum o făcea în anii fecioriei când trebuia să îl trezească pe Mâţu şi să îl cheme după el şi după Mafteiu, pe urmele vreunei alte nebunii smulsă din balamalele a ceea ce se cade să faci ca un fecior de treabă aşezat la locul lui. 1,792 more words

Poveşti

72. Duhurile sunt tulburate (2)

Apoi Zbengu se repezi să îi povestească despre izbăvirea glorioasă care îi va aştepta pe cei credincioşi în dimineaţa de dincolo de sfârşit, scăldându-le inimile în veselie, precum s-a întâmplat şi cu poporul lui Israel când s-au văzut scăpaţi de apele Mării Roşii şi de carăle de luptă ale lui Faraon. 2,284 more words

Poveşti

71. Duhurile sunt tulburate (1)

Mâinile tatălui ei, ele singure aveau să o urmărească pe Hortensia, peste ani şi ani,  ca o ultimă umbră desprinsă din satul copilăriei în care nu avea să se mai întoarcă niciodată; Căuaciu despicând cu cuţitul şi apoi cu o forţare a braţelor coşul pieptului unei găini, arătându-i cum sunt aşezate, una câte una, inima, pipota, ficatul, încă fierbinţi la atingere, încă pline de amintirea vieţii. 1,103 more words

Poveşti

66. O a doua nevastă pentru Zbengu, din mila cea mare a Domnului (4)

Zbengu înghiţi în sec şi îşi aruncă ochii pe fereastră. La câteva case mai încolo, pe partea cealaltă a drumului, o văzu pe Lodovica lui Şandor, ieşind grăbită din ocol, slobozindu-şi şurţul de la brâu şi agăţându-l în treacăt de stâlpul gardului. 1,463 more words

Poveşti

55. Cum s-a lăsat Grigoraşu Purecelui de poveşti lumeşti (IV şi dezlegarea poveştii)

I-au trebuit lui Margit şi Marthei câteva zile bune, în care să se sămălească, să întoarcă chestiunea pe o faţă şi pe alta, până când, văzând că nu e chip să se potolească de la sine mădularul moşului, s-au pornit amândouă înspre casa Susiţei. 2,276 more words

34. Povestea cu vârcolacul şi soţia lui neştiutoare

-Mare păcat mi-am atras eu deasupra capului că din cauza unei mortăciuni de pricolici, m-am mutat de-acasă, îi spuse într-o zi Grigoraşul Purecelui lui Căuaciu. De fapt, spre surprinderea fierarului, moşul avu unul dintre puţinele momente din îndelungata lui viaţă, când păru onest şi cu toată mintea pe umeri. 2,310 more words