Tags » Chevening

The Chevening Scholarships: a step by step guide to the application process

In my last article I introduced you to the Chevening Scholarships and wrote about four key areas that intending applicants must be aware of as they get ready to send their applications in for assessment. 1,893 more words

Jobs And Careers

Chevening - Vietnamese scholars' profiles

  1. NGUYỄN NHƯ NGỌC

Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Tp. HCM năm 2010

Hiện đang theo học Thạc sĩ ngành Quản trị Marketing tại trường University of Southampton (MSc Marketing Management 2015-2016) 528 more words

Chevening

Chevening - Tổng hợp kinh nghiệm đạt học bổng

Ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

  • Các phẩm chất đạo đức và trí tuệ cần có ở một nhà lãnh đạo Việt Nam.
  • 3,239 more words
Chevening

Chevening - Sample Personal Statement

Source: https://duclonghoang.wordpress.com/

Your personal statement:Explain why you are applying to the Chevening programme and describe the personal, intellectual and interpersonal qualities that make you well placed to be a future leader in your home country. 1,328 more words

Chevening

Chevening - Sample interview preparation

Source: https://duclonghoang.wordpress.com/

  1. Why do you want to study in the UK?

As a matter of fact, UK is probably the first nation to attain architectural sustainability on city-scale. 1,752 more words

Chevening

Chevening Awards – Những điều ứng viên nên biết

Source: https://duclonghoang.wordpress.com/ – Bài viết chỉ trích dẫn những thông tin bản thân mình thấy là hữu ích và mong muốn tìm hiểu.

Trong loạt bài viết này, song song với việc giới thiệu những đặc điểm chính của học bổng Chevening, mình sẽ bổ sung một số thông tin mà chỉ người đã giành được học bổng mới có thể kiểm chứng. 4,438 more words

Chevening