Tags » Chevening

(Hampir) Chevening: Persiapan Pendaftaran

Disclaimer: Ini bukan kisah sukses saya dalam mendapatkan program beasiswa yang (sangat) saya inginkan. Tetapi semoga tulisan ini bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan dukungan untuk mewujudkan visi dan cita-cita yang mulia. 993 more words

Part 13: Admitted to the proposed universities in the US

Disclaimer: This blog is not an official blog of the U.S. Department of State blog or any other institutions mentioned here. All views, comments, and information described here are merely author’s own and are solely used to share his experiences pursuing the chance to study abroad through Fulbright Scholarship. 2,382 more words

Bletchey Park - Codebreaking

– “Khi đến đó, em sẽ thấy chiến tranh không chỉ là bom đạn, mà còn là mặt trận ngầm, im lặng nhưng không kém phần khốc liệt của những nhà toán học”.  3,214 more words

Travel And Culture

Đi du học 9: Những cái tiếc

Du học sinh có hàng tỉ cái để tiếc, mà đến tận lúc ngồi trên giảng đường ở nước ngoài mới nhận ra. Những câu chuyện dưới đây sẽ chẳng đại diện cho ai cả, nhưng có vài điểm chung ở những người trải qua các câu chuyện đó: họ đều là những người học thạc sỹ, họ chưa từng được du học chính quy trước đó, và mục đích cao nhất của họ khi du học vẫn là học tư duy. 2,469 more words

Scholarship

Books2Africa volunteer and a lesson on history textbook design

Tiếng Việt ở bên dưới ạ.

What would you do with your textbooks after finishing school? What to do with your books when moving to a new place? 3,507 more words

Travel And Culture

Part 12: Submission Plan, Vaksin dan Pendaftaran Universitas.

Sejak dikumpulkannya embark application dan submission plan university pilihan saya, maka sejak Agustus pertengahan hingga awal November tidak ada hal spesifik yang saya lakukan yang berhubungan dengan Fulbright scholarship. 2,073 more words

Part 1 : The Turtle's thoughts in the pursuit of Overseas Scholarship.

I call this the turtle’s thoughts due to several personal reasons.

Firstly, that is my favorite animal. Secondly, I hate hare anyway #kidding. Well anyway, I learned that in life there is no need to hurry. 1,417 more words