Tags » Chevening

Chevening Awards - Những điều ứng viên nên biết (Phần 5 - Phần cuối)

8. Tiêu chí đánh giá ứng viên

Từ FCO:

  1. Chevening tìm kiếm những cá nhân có khả năng trở thành nhà lãnh đạo hoặc nhân vật có ảnh hưởng trong tương lai tại tổ quốc của họ.
2,157 more words
Chevening

Chevening Awards – Những điều ứng viên nên biết (Phần 4)

7. Chọn khóa học thạc sĩ tại Vương Quốc Anh

Từ FCO:

Ứng viên cần chọn 3 khóa học khác nhau mà ứng viên dự định sẽ tham gia tại Vương quốc Anh, và cung cấp những thông tin cần thiết về 3 khóa học này cho ban xét tuyển học bổng thông qua hồ sơ ứng tuyển trực tuyến.

543 more words
Chevening

Chevening Awards - Những điều ứng viên nên biết (Phần 3)

5. Thư giới thiệu

Từ FCO:

Ứng viên phải tải thư giới thiệu lên trang ứng tuyển trực tuyến của Chevening. Thư giới thiệu phải được viết bởi một người giới thiệu có thông tin liên lạc được ứng viên cung cấptrên trang ứng tuyển trực tuyến.

723 more words
Chevening

Forum 2 JLD : 2 Jam Lebih Dekat dengan Teh Shally Pristine, Penerima Beasiswa Chevening

Malam ini ada Forum 2 JLD lewat WA (Whatsapp) EBand, maklum ini adalah salah satu forum inspirasi, 2 JLD yakni 2 Jam Lebih Dekat. JDL kali ini dengan GS (Guest Star) adalah Teh Shally. 631 more words

Motivation

Yılın o vakti geldi: Chevening yeni dönem başvuruları açıldı

Eveet, yılın Chevening Burs Programına başvuru başlangıç dönemi geldi çattı.

Bir kez daha soralım:

  • TC vatandaşı mısınız ?
  • Lisans eğitiminizi tamamladınız mı ?
  • Peki Birleşik Krallık’ta master yapmak ister misiniz ?
  • 165 more words
Uluslararası Ilişkiler

Chevening Awards – Những điều ứng viên nên biết (Phần 2)

3. Điều kiện ứng tuyển học bổng Chevening
Từ FCO:

Có một bằng tốt nghiệp đại học cho phép bạn theo học một chương trình cao học tại Vương quốc Anh.

741 more words
Chevening

Chevening Awards - Những điều ứng viên nên biết (Phần 1)

Tiêu chí và quy trình tuyển lựa khắt khe. Giá trị học bổng cao. Cơ hội học tập, trải nghiệm và liên kết là không thể lường được (1500 học giả trên toàn thế giới được nhận học bổng này cho năm học 2015-2016). 627 more words

Chevening