Tags » Chevening

Chevening Scholarships

CHEVENING IN INDIA

Applications for 2017/2018 Chevening Scholarships are open between 12:00 BST on 8 August 2016 and 12:00 GMT on 8 November 2016 (both midday UK time). 117 more words

Opportunities

Stirling - Lần đầu đi chơi

Hồi mới tới đây mình cũng lười, mặc dầu trong bụng cũng tự nói là mình chỉ ở đây có một năm thôi, rồi cố gắng mà khám phá. 1,245 more words

Chevening

Scotland - Ấn tượng ban đầu

Gần 10h khuya, mình tới thành phố Glasgow. Trước mặt mình là một gia đình người Hoa. Và ở trên mình nữa đều là người Hoa, uầy, mình không biết rằng điều này là một cái gì đó khá đặc biệt ở thành phố này. 1,016 more words

Chevening

Best Study Abroad Scholarships for Moldovan BA, MA, PhD Students

Ever since I received my first 50 Lei ($5) award at the end of the first school year, I realized that education, literally, pays off :). 816 more words

European Union

The Chevening Scholarships: purpose, vision,university choices and essays

By now many of you have started to fill in your applications for the Chevening 2017/2018 cycle . You may also be attempting to select your courses and universities and you may also be making some effort to write your essays. 1,431 more words

Jobs And Careers

The Chevening Scholarships: a step by step guide to the application process

In my last article I introduced you to the Chevening Scholarships and wrote about four key areas that intending applicants must be aware of as they get ready to send their applications in for assessment. 1,893 more words

Jobs And Careers