Tags » Chuong 1

Ishmael – Cuộc thám hiểm của trí tuệ và tinh thần (Chương 1 – Phần 7)

Ishmael – Cuộc thám hiểm của trí tuệ và tinh thần | Tác giả: Daniel Quinn

Chương 1 – Phần 7

“Thời còn học đại học,” cuối cùng tôi cũng nói, “tôi có viết một bài luận cho lớp triết học. 1,161 more words

Chương 1

Ishmael – Cuộc thám hiểm của trí tuệ và tinh thần (Chương 1 – Phần 6)

Ishmael – Cuộc thám hiểm của trí tuệ và tinh thần | Tác giả: Daniel Quinn

Chương 1 – Phần 6

Có những lúc khi có quá nhiều thứ để nói cũng có thể khiến con người ta chết lặng như việc không có gì để nói cả. 1,254 more words

Chương 1

Ishmael – Cuộc thám hiểm của trí tuệ và tinh thần (Chương 1 – Phần 5)

Ishmael – Cuộc thám hiểm của trí tuệ và tinh thần | Tác giả: Daniel Quinn

Chương 1 – Phần 5

Kể đến đó, Ishmael ngừng lại một lúc, nhắm nghiền mắt lại. 968 more words

Chương 1

Ishmael – Cuộc thám hiểm của trí tuệ và tinh thần (Chương 1 – Phần 4)

Ishmael – Cuộc thám hiểm của trí tuệ và tinh thần | Tác giả: Daniel Quinn

Chương 1 – Phần 4

Như sét đánh ngang tai, cậu tưởng tượng được không! 4,512 more words

Chương 1

[LCNNTLĐT]Chương 12: Mỹ nhân

Sau khi Tô Biện nói câu ‘Không có việc gì thì lui xuống đi!’, Bích Châu cùng Chung Lương bèn lui đến khi đã có một khoảng nhất định với đại sảnh mới dừng lại, 4,157 more words

#tiểu Thuyết

[MTTSLTCTH]Chương 1: Sống lại

“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh…”
Tiếng nhạc chợt vang lên làm Kiều Nam giật mình tỉnh dậy, gần như là trong sát na* mở mắt, cậu vươn tay sờ vũ khí đã theo mình nhiều năm. 3,111 more words

#tiểu Thuyết