Tags » Cigar Lounge

A Night with Sinatra!

Located on the East Side of Manhattan at 1016 2nd Avenue, New York, NY 10022, “Casa de Montecristo” celebrated, on the 3rd of May, 2017, one of their successful events for Cigar Aficionados titled “A Night with Sinatra”. 80 more words

Cigaraficionados

Cigar Lounges' Etiquettes

A Cigar Lounge is a special place for same minded people, where we can relax, network, and enjoy an excellent puff. It is also a good place to learn from other Cigar lovers, especially that we see them practicing in front of us. 290 more words

Cigaraficionados

นิทรรศการ 'ซั่ม : SUM'

เพศ และความสนใจในเรื่องของเพศ เปรียบเสมือนจุดปักก้าวย่างแห่งการเจริญเติบโตจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น ด้วยกิจอันเป็นความลี้ลับอย่างนึงของธรรมชาติ ที่ดึงดูดและกระตุ้นให้มนุษย์ได้พบและเผชิญหน้ากับสัญชาตญาณภายในของตน ซึ่งหยอกเย้าและยั่วยวนด้วยหยาดน้ำหวานแห่งกิเลส ตัณหา ราคะและอารมณ์ความรู้สึก ถือเป็นความอยากเป็นอย่างมากตามธรรมชาติ นำไปสู่เรื่องราวที่หลากหลายในบริบทและศีลธรรมทางสังคมที่แตกต่างกันไป

งานศิลปะเป็นภาพแสดงแทนอย่างหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาทางอารมณ์ของมนุษย์อย่างสัตย์ซื่อและมั่นคง อีกทั้งยังสะท้อนมุมมองและความเป็นไปที่มีต่อกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งที่แสดงออกในที่ลับหรือบอกเล่าอย่างโจ้งแจ้ง พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรื่อยมา จากงานศิลปะสู่สื่อสิ่งพิมพ์ จากภาพนิ่งสู่ภาพเคลื่อนไหว จากนิยายอีโรคติคสู่นิตยสาร อาทิ งานศิลปะอีโรติคบอกเล่าเรื่องราวความปรารถนาของบุคคลในภาพ ที่ถูกซ่อนเอาไว้เบื้องหลังฉากและกิจกรรมในภาพด้วยพื้นสีฟุ้งชวนฝัน ประดับไว้ภายในพื้นที่ส่วนตัวเพื่อกระตุ้นจินตนาการเพ้อฝันที่มีต่อกิจกรรมทางเพศของผู้เป็นเจ้าของชิ้นงาน

หรืออย่างผลงานของ Gustave Courbet, The Origin of the World ในกระแสศิลปะเสมือนจริง (Realistism) เป็นตัวแทนของการเกิดอันเริ่มต้นมาจากสัญชาตญาณความต้องการของมนุษย์ที่มีต่ออวัยวะเพศหญิง ไปสู่การปฏิสนธิและกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่สร้างเรื่องราวต่างๆ บนโลกขึ้น โดยที่นำเสนอผ่านภาพอวัยวะเพศหญิงอย่างโจ้งแจ้ง สะท้อนสภาวะของการถูกปิดบัง การไม่ถูกพูดถึง หรือพูดถึงอย่างอ้อมมาก่อนของเรื่องเล่ากิจกรรมทางเพศ ซึ่งทำให้เกิดความหมายใหม่บางอย่างขึ้นในสังคมตะวันตกช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม และด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เอง เกิดนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ที่เข้ามามีบทบาทในการตีพิมพ์และเผยแพร่เรื่องราวกิจกรรมทางเพศอย่างเปิดเผยมากยิ่งขึ้นในวงกว้าง 260 more words

Art

นิทรรศการ '9 ศิลปะ 9 ศิลปิน เพื่อรัชกาลที่ 9'

วันมหาวิปโยคที่ชาวไทยทั้งประเทศไม่คาดคิดและไม่นึกฝันอยากให้มาถึง คือวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของประชาชนทุกหมู่เหล่า

หลังจากสิ้นแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ท่ามกลางความทุกข์โศก ผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพที่มีหัวใจเดียวกันต่างใช้ความสามารถของตนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนักดนตรี นักเขียน นักกวี รวมถึง ‘ศิลปิน’ ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยจิตน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาครองราชย์ยาวนาน 70 ปี

ด้วยเหตุนี้ DUKE Contemporary Art Space ในฐานะพื้นที่สร้างสรรค์ที่รองรับศิลปะหลากหลายมิติได้จับมือกับศิลปินชั้นนำ  9 ท่าน ได้แก่ ปัญญา วิจินธนสาร วราวุธ ชูแสงทอง ดินหิน รักพงษ์อโศก สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ธวัชชัย สมคง อลงกรณ์ หล่อวัฒนา วุฒิกร คงคา ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี และ กฤช งามสม 18 more words

Art

นิทรรศการ "Selfie"

ในสังคมปัจจุบันที่มนุษย์ใช้ชีวิตโดยมีโลกโซเชี่ยลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน กลืนกินตัวตนและวิถีชีวิตของมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึ่งของมิติโลกคู่ขนานในหน้าจอ ซึ่งง่ายดายแค่เพียงในชั่วขณะปลายนิ้วสัมผัส เราจึงพยายามประดิษฐ์ตกแต่งรูปลักษณ์ภายนอกขึ้น เพื่อการดำรงอยู่ของตัวตนและปกป้องสถานะทางสังคมเอาไว้ บนสื่ออันเป็นพื้นที่นำเสนอและเรียกร้องการยอมรับทางสังคมไปในเวลาเดียวกัน

Selfie คือหนึ่งในปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ เมื่อพื้นที่ของการนำเสนอรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งง่ายดายและรวดเร็ว จนตัวของเราเองหลงลืมไปว่ามิติแห่งตัวตนนั้นมีความลึกล้ำไปกว่ามิติของการบอกเล่าผ่านภาพ ซึ่งไม่สามารถสื่อสารเรื่องราวทั้งหมดได้ ทำให้ต้องคัดสรรและจัดวางภาพจำลองของความปรารถนา ซึ่งอาจกัดกินการยอมรับตัวตนของตนเองลงเรื่อยๆ เมื่อความรู้ความเข้าใจในชีวิตเริ่มเลื่อนลางลง

‘Selfie’ นิทรรศการศิลปะจัดแสดงโดย อายิโนะ วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ จู ปาริชาติ ศุภพันธ์ เพื่อตั้งคำถามกลับถึงภาพ Selfie ในสังคมปัจจุบัน ถึงกระบวนการคิดเพื่อนำเสนอภาพรูปลักษณ์ภายนอกของตนเอง โดยเลือกเอางานจิตรกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือในยุคต้นของมนุษย์ เพื่อทำความเข้าใจในปรากฏการณ์แห่งชีวิต เมื่อตัวตนแห่งปัจเจกบุคคลนั้นก่อร่างสร้างขึ้น ด้วยการดำรงอยู่ผ่านกาลเวลา ปรากฏการณ์ทางสังคม และประสบการณ์ส่วนบุคคลที่แต่งเสริมเพิ่มเติมผ่านความทรงจำ และกรรมวิธีในการเล่าเรื่อง อีกทั้งเพื่อทำการสำรวจกลับมายังตัวตนของศิลปินเอง ที่ได้รับการบอกเล่าผ่านผืนผ้าใบด้วยภาษาแห่งสุนทรียะ สะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยทางความทรงจำส่วนบุคคล ที่เกิดขึ้น ณ ห้วงเวลาหนึ่ง และหยุดให้เวลานั้นเป็นนิรันดร์ 46 more words

Art

Diamond Crown Cigar Lounge Custom Furniture

Ensure that your cigar, vapor, or hookah lounge is the place to be by adding our (embroidered) leather logo furniture.

Not only do our products offer unmatched durability and comfort, but they also offer a patented logo system that leads to revenue generation and endless branding possibilities for lounges/clubs. 15 more words

DreamSeat

นิทรรศการ 'สติ'

ลุ่มหลง หลงใหล คลั่งไคล้ อารมณ์ความรู้สึกที่มักเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อร่างสร้างอะไรหลายอย่าง

ศิลปะก็เช่นกัน ศิลปินมักหยิบจับความชื่นชอบส่วนตัวมาสร้างสรรค์ผลงาน แต่ละคนสร้างผลงานออกมาในสภาวะที่แตกต่างกัน บางคนต้องการสมาธิอย่างมากเพื่อสร้างงาน แต่บางคนสภาวะมึนเมาจากปัจจัยรอบข้าง กลับกระตุ้นพลังการสร้างสรรค์ให้โลดเล่น แต่ไม่ว่าจะสภาวะไหน เมื่อเริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงานแล้วศิลปินจะก้าวเข้าสู่โลกของตนเอง โลกที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ และผลลัพธ์ในงานศิลปะที่โดดเด่นของแต่ละคน

ชัชวาล รอดคลองตัน, หลง, สีอะคริลิกบนผ้าใบ,51 x 61 ซม., 2016

ลำพู กันเสนาะ, I’m sorry, I love you, สีอะคริลิกและสีน้ำมันบนผ้าใบ, 80 x 100 ซม. 58 more words

Art