Tags » Coaching & Training

NorizDeFashion Coaching & Training

Hari ini Kelas Jahitan NorizDeFashion dihadiri 4 orang peserta. 2 peserta untuk kelas Baju Melayu, 1 peserta untuk Kelas Langsir, 1 untuk Kelas Jahitan Manik. 15 more words

Coaching & Training

Coaching Tips 19

หัวหน้าหลายคนไม่ค่อยชอบโค้ชเพราะต้องใช้เวลาเยอะ (กว่าสอนหรือสั่ง)
ลูกน้องหลายคนก็ไม่ค่อยชอบถูกโค้ช เพราะกลัวคำตอบไม่ถูกใจหัวหน้า (สั่งมาเลยดีกว่า)

จริงอยู่การโค้ชชิ่งต้องใช้เวลา เพราะคนจะตอบต้องคิดให้รอบคอบ แต่คำตอบที่ออกมาจากความคิดของตัวเองจะทำให้โค้ชชี่ภูมิใจในสิ่งที่คิดได้ และลงมือทำได้เองอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องรอให้ใครมาจ้ำจี้จำไช

Executive Coach

Coaching Tips 18

กรอบความคิดหรือ mindset ข้อหนึ่งของโค้ชคือ “ไม่มีล้มเหลว มีแต่เรียนรู้”

คนเราต้องเรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จ และความไม่สำเร็จ แต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะลงมือทำถ้าไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือไม่ เขาอาจไม่ชอบความเสี่ยง เขาอาจชอบความมั่นคง เขาอาจกลัวเสียหน้า เขาอาจจะอาย หรือเดิมพันนั้นสูงเกินไป!!!

แต่ถ้าเราคิดว่าคนที่จะได้เหรียญทองในแต่ละการแข่งขันก็มีแค่คนเดียว แต่คนที่ไม่ได้เหรียญก็ไม่ได้ล้มเหลวนะถ้าเขาได้เรียนรู้ว่าเขาทำอะไรไปบ้างถึงอยู่ในลำดับนี้ แล้วคนที่สำเร็จเขาทำอย่างไรถึงได้เหรียญทอง หากคิดแบบนี้เขาก็จะให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้น สะสมความรู้ภาคสนามมากขึ้น

ดังนั้นจงกล้าๆก้าวข้ามความกลัวทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวที่จะล้มเหลว เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากทุกสถานการณ์

Executive Coach

Coaching Tips 16

โค้ชชี่ที่มีความเครียด กังวล หรือแสดงออกไม่น่ารักต่อคนรอบตัว
บางครั้งก็สามารถช่วยเขาให้พ้นจากสภาวะเครียดนั้นได้
ด้วยการฟังอย่างจริงใจ
ให้เขาได้มีโอกาสเล่าให้ฟัง
ได้มีโอกาสพูดในสิ่งที่เขาคิด หรือได้ระบายในสิ่งที่อัดอั้นใจอยู่
ระหว่างการฟัง โค้ชก็ช่วยสะท้อนความคิดของเขาบ้างเป็นจังหวะ
ด้วยคำสั้นๆด้วยความเข้าใจ เพียงเท่านี้เขาก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น สามารถแยกแยะข้อมูลความจริง และความรู้สึกออกจากกันได้แล้ว

Executive Coach

Coaching Tips 15

ก่อนที่โค้ชจะตั้งคำถามให้โดน สะท้อนความคิดให้คม
ต้องฟังให้ครบถ้วนเสียก่อน

โค้ชต้องฟังให้เข้าใจว่าโค้ชชี่สื่อสารอะไรออกมา
ทั้งที่ผ่านการพูดและผ่านการแสดงออกด้วยภาษากาย
เช่น สีหน้า แววตา ท่าทาง หรือแม้กระทั่งการพูดออกมาว่ามีน้ำเสียง
โทนเสียงเป็นอย่างไร อารมณ์ที่เจือออกมาผ่านการสื่อสารเป็นอย่างไร

Executive Coach

Coaching Tips 14

หากโค้ชชี่ถามผิดคำถาม เราจะทำอย่างไร
ในกระบวนการโค้ช ไม่ใช่โค้ชเท่านั้นที่ตั้งคำถาม

โค้ชชี่อาจมาขอรับการโค้ช ด้วยคำถาม เช่น ผมอยากรู้ว่าผมจะลาออกจากงานประจำแล้วไปเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวเลยดีไหม

โค้ชสามารถช่วยโค้ชชี่สำรวจความเป็นจริงในงานประจำ
และงานฟรีแลนซ์ได้ในช่วง Reality (ของ G-R-O-W Model)

บางครั้ง โค้ชชี่อาจพบว่านี่ยังไม่ใช่เวลาจะคุยเรื่องนี้
แต่เรื่องที่น่าคุยมากกว่าคือทำอย่างไรจะทำงานประจำให้ดีมากกว่านี้
จนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง
ในอนาคตเมื่อเก่งจริงแล้ว มีงานฟรีแลนซ์มากกว่านี้แล้ว
ค่อยมาคุยกันเรื่องลาออกจะดีกว่า เป็นต้น

หมายเหตุ
G – Goal… 8 more words

Executive Coach

Coaching Tips 13

ในการโค้ช เราให้เวลากับช่วงไหนมากที่สุดของกระบวนการ
กระบวนการโค้ชพื้นฐานคือ G-R-O-W Model

เมื่อมีหัวข้อที่ต้องการให้โค้ชแล้ว (Goal)
โค้ชอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่านี่คือความต้องการที่แท้จริงของโค้ชชี่
เขาอาจจะมีเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดที่เล่าให้เราฟ้ง
และบ่อยครั้งที่เขาก็อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่า
อะไรคือความต้องการที่แท้จริง

สิ่งที่โค้ชควรทำคือ ถามเพื่อให้เขาคิดให้ลึกซึ้งมากขึ้น
เช่น หัวข้อนี้มีความสำคัญอย่างไรกับคุณ,
เมื่อคุณได้คำตอบในเรื่องนี้แล้วจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม,
คุณค่าของการได้มาซึ่งเป้าหมายนี้คืออะไร เป็นต้น

เมื่อโค้ชชี่คิดได้ดีขึ้น ลึกซึ้งมากขึ้น จนสามารถค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงได้มากขึ้นแล้ว จึงค่อยเข้าสู่ส่วนที่เป็น Reality ต่อไป

ดังนั้น โค้ชควรให้เวลากับ Goal ให้มากเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้พบเป้าหมายที่แท้จริง 10 more words

Executive Coach