Tags » Coaching & Training

Corporate Services

Strategic Planning     I     Process Facilitation

Corporate Culture Alignment     I     Corporate Research

Leadership Development

Executive Coaching     I     Executive Leadership Development Program

Management Development Program     I     Supervisor Development Program… 33 more words

Coaching Training

Enhance Coaching Skills with NLP

ความรู้ NLP สามารถช่วยให้การโค้ชคมขึ้น
ใช้ความรู้และ Intelligence รอบด้านมากขึ้น
เสริมให้เป้าหมายมีคุณค่าและทรงพลังมากขึ้น
หาทรัพยากรที่ดีที่สุดของเรามาเสริมให้วิธีการลงมือทำแข็งแกร่งมากขึ้น
ดูภาพเพิ่มเติม ที่นี่

NLP

อ.รงค์ ครูไทยโค้ช

อ.รงค์ สอนทักษะการโค้ชบนพื้นฐานสติ ให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทย
เมื่อต้นเดือนเมษายน 59
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

Coaching

NorizDeFashion Coaching & Training

Hari ini Kelas Jahitan NorizDeFashion dihadiri 4 orang peserta. 2 peserta untuk kelas Baju Melayu, 1 peserta untuk Kelas Langsir, 1 untuk Kelas Jahitan Manik. 15 more words

Coaching & Training

Coaching Tips 19

หัวหน้าหลายคนไม่ค่อยชอบโค้ชเพราะต้องใช้เวลาเยอะ (กว่าสอนหรือสั่ง)
ลูกน้องหลายคนก็ไม่ค่อยชอบถูกโค้ช เพราะกลัวคำตอบไม่ถูกใจหัวหน้า (สั่งมาเลยดีกว่า)

จริงอยู่การโค้ชชิ่งต้องใช้เวลา เพราะคนจะตอบต้องคิดให้รอบคอบ แต่คำตอบที่ออกมาจากความคิดของตัวเองจะทำให้โค้ชชี่ภูมิใจในสิ่งที่คิดได้ และลงมือทำได้เองอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องรอให้ใครมาจ้ำจี้จำไช

Executive Coach

Coaching Tips 18

กรอบความคิดหรือ mindset ข้อหนึ่งของโค้ชคือ “ไม่มีล้มเหลว มีแต่เรียนรู้”

คนเราต้องเรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จ และความไม่สำเร็จ แต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะลงมือทำถ้าไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือไม่ เขาอาจไม่ชอบความเสี่ยง เขาอาจชอบความมั่นคง เขาอาจกลัวเสียหน้า เขาอาจจะอาย หรือเดิมพันนั้นสูงเกินไป!!!

แต่ถ้าเราคิดว่าคนที่จะได้เหรียญทองในแต่ละการแข่งขันก็มีแค่คนเดียว แต่คนที่ไม่ได้เหรียญก็ไม่ได้ล้มเหลวนะถ้าเขาได้เรียนรู้ว่าเขาทำอะไรไปบ้างถึงอยู่ในลำดับนี้ แล้วคนที่สำเร็จเขาทำอย่างไรถึงได้เหรียญทอง หากคิดแบบนี้เขาก็จะให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้น สะสมความรู้ภาคสนามมากขึ้น

ดังนั้นจงกล้าๆก้าวข้ามความกลัวทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวที่จะล้มเหลว เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากทุกสถานการณ์

Executive Coach

Coaching Tips 16

โค้ชชี่ที่มีความเครียด กังวล หรือแสดงออกไม่น่ารักต่อคนรอบตัว
บางครั้งก็สามารถช่วยเขาให้พ้นจากสภาวะเครียดนั้นได้
ด้วยการฟังอย่างจริงใจ
ให้เขาได้มีโอกาสเล่าให้ฟัง
ได้มีโอกาสพูดในสิ่งที่เขาคิด หรือได้ระบายในสิ่งที่อัดอั้นใจอยู่
ระหว่างการฟัง โค้ชก็ช่วยสะท้อนความคิดของเขาบ้างเป็นจังหวะ
ด้วยคำสั้นๆด้วยความเข้าใจ เพียงเท่านี้เขาก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น สามารถแยกแยะข้อมูลความจริง และความรู้สึกออกจากกันได้แล้ว

Executive Coach