Tags » Communication & Arts

Communication Arts and Management Innovation GSCM NIDA by Thitaree

ผลงานการเรียน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA (Communication Arts and Management Innovation) CM 7029 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการริเริ่มการสื่อสาร

 

Innovation

Innovation for Communication Arts by Thitaree Kalom

วีดีโอดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นโครงการในการออกแบบ T Jacket ในรายวิชา  CM 7028 Digital Media Production คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA Communication Arts and Management Innovation @ NIDA

โครงการสร้างนวัตกรรมเสื้อเพื่อผู้ที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

Innovation

Innovaion Communications Strategy

Why do we need another strategy?

“It is strategically important for the University of Oxford to be (and be seen to be) a global leader in knowledge exchange, innovation and entrepreneurship. 307 more words

Innovation

ธุรกิจนวัตกรรม (Business Innovation)

ปัจจัยสุดท้ายในงานเขียนของ Martins and Terblanche (2003) ที่ผมนำมาอ้างถึงการเขียน การ สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม คือ การสื่อสาร โดยเน้นการสื่อสารภายในองค์กรแบบเปิดกว้าง (Open Communication) การสร้างองค์กรให้มีช่องทางที่จะสื่อสารกัน ถกเถียงแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล ทีม ระหว่างผู้บริการกับพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่งานเขียนชิ้นนี้ได้บอกไว้ ซึ่งก็ตรงกับงานวิจัย ของ      นรวัตน์ ชุติวงศ์ และ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดนวัตกรรมใน เมืองไทย โดยสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากองค์กรที่ได้ยอมรับว่ามีการพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลการวิจัยก็ตรงกับงานเขียนข้างต้นว่า การสื่อสารภายในอย่างเปิดกว้าง มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในที่ไม่มีรูปแบบเป็นทางการ สามารถแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบกันได้ เปิดใจยอมรับ ข้อติชมระหว่างกัน ทุกระดับจะส่งเสริมให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ลักษณะของการสื่อสารที่นำเสนอใน การวิจัยครั้งนี้ คือ การยอมรับข้อติชมตามความเป็นจริง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรง มาภายในองค์กร บรรยากาศการทำงานเหมือนพี่ น้อง ทำให้การสื่อสารกันได้ง่าย ใช้การสอนงาน มากกว่าการสั่งและที่สำคัญมีการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรและมีการพัฒนาอยู่เสมอ และจากประสบการณ์ของผมเองที่ได้ เป็นที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อ สร้างความเป็นเลิศ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งแต่ละโครงการใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ หกเดือน ได้พบเห็นว่ากิจกรรมที่สร้างบรรยากาศ การแลกเปลี่ยน การสร้างเวทีแห่งการสื่อสารที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลต่อองค์กรที่ทำโครงการนี้ สิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หน่วยงานภาครัฐแห่ง หนึ่ง ได้สร้าง One stop service ที่น่าชื่นชมและก็ได้รับการชื่นชมจากผู้ใช้บริการ โดยแทบไม่มีคำ ติเตียนเลย ซึ่งหน่วยงาน One stop service ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าหน่วยงานภายในไม่มีการ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสานงานกัน ในการที่จะบริการลูกค้าและขอยกตัวอย่างซ้ำ ในกรณีของ CPF ที่ เสนอแนวทางไว้ ห้าประการ โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

  • จัดให้มีประชุมกลุ่มย่อยประมาณ 5-8 คน ทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 ชั่วโมงอย่างสบายๆ ไม่เครียด และไม่รบกวนงานประจำ
  • ผู้บริหารหน่วยงานจะต้องให้ทิศทางชัดเจนว่าทุกคนต้องหยิบยกปัญหาขึ้นมาช่วยกันหาทาง แก้ไข
  • ให้พนักงานคุยกันเรื่องปัญหาแล้วรวบรวมส่งผู้จัดการ ซึ่งภายใน 3 เดือน ปัญหานั้นๆ ต้อง ได้รับการแก้ไข
  • เมื่อปัญหาเดิมได้รับการแก้ไข พนักงานสามารถทำงานได้ดีขึ้น สบายใจขึ้น จะทำให้ เกิดความคิดอยากจะแก้ปัญหาใหม่ๆ แค่ลงมือทำ มีความจริงใจ องค์กรแห่งนวัตกรรมไม่ไกลเกินฝันครับ

ประจักษ์ เฉิดโฉม

ที่มา: วารสาร TPA News ปีที่ 22 ฉบับที่ 251 เดือน พฤศจิกายน 2560 หน้า 191

Innovation

Communication Arts and Innovation @ NIDA

สวัสดีจ้า สมาชิกเว็บไซต์ Incommarts ทุกคน แอดมินกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้ ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม … เพลงบอกยุคสมัยของแอดมินเลย เขิน!!! พอๆเข้าเรื่องที่สัญญาไว้จากคราวที่แล้วว่า ในบทความนี้แอดมินจะมา อธิบายรายละเอียดการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (Graduated School of Communication Arts and Management Innovation) นิด้า ว่าในแต่ละสาขาวิชาสอนเกี่ยวกับอะไร และเรียนไปแล้วสามารถทำงานอะไรในด้านไหนได้บ้าง มาเริ่มต้นที่สาขาวิชาแรกกันเลยจร้า 76 more words

Innovation

รู้จักกับ "ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช" 1 ใน 10 ด็อกเตอร์ แถวหน้าระดับโลกจากไทยแลนด์

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

หากได้ลองค้นดูตามองค์กรต่าง ๆ เชื่อว่าประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแฝงตัวอยู่ทุกวงการ และความเก่งกาจของคนไทยหลายคน มิใช่เพียงจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ความสามารถของคนไทยได้ปรากฏให้เห็นในเวทีโลกอยู่บ่อยทุกครั้งที่ได้รับการสนับสนุนและมีโอกาสแสดงฝีมือ

เช่นเดียวกับด็อกเตอร์หนุ่มคนนี้”ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช” ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำงานหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต คอลัมนิสต์ หรือนักวิเคราะห์ข่าวด้านไอที

และล่าสุดเขาได้รับคัดเลือกจากสำนักพิมพ์ Enzed Publishing House ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าสัมภาษณ์เพื่อลงในหนังสือ Secrets of Promising PhD Scholars Reveale ในฐานะด็อกเตอร์ที่มีความโดดเด่นที่สุดจากทั่วโลก ซึ่งคัดเลือกมาเพียง 10 คนเท่านั้น โดยมีผู้ร่วมเข้าวินจากประเทศจีน เนเธอร์แลนด์ อิสราเอล รัสเซีย เวียดนาม ฯลฯ ที่มาจาก 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

โดยการคัดเลือก จะพิจารณาจากผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก อย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด หรือมหาวิทยาลัยเคโอ โดยจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาที่ดีเป็นหลัก และจะต้องเป็นด็อกเตอร์จบใหม่ รวมถึงการดูภาพรวมทั้งหมดในการเรียนปริญญาเอก งานวิจัยและผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา

เส้นทางความเป็นอัจฉริยะของเขา ไม่เพียงจะได้รับเกียรตินิยมตอนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท-เอก เขายังใช้เวลาเพียง 2 ปีครึ่ง ในการศึกษาระดับปริญญาเอกจนจบ ซึ่งขณะนั้นเขาอยู่ในวัยเพียง 25 ปีเท่านั้น

ผศ.ดร.ชุติสันต์เล่าว่า เขาจบปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคโอ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น การได้รับคัดเลือกครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง เหมือนได้เป็นตัวแทนคนไทย ได้มีสิทธิ์พูดให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น เพราะหนังสือเล่มนี้มีวางขายที่อะเมซอน ที่คนทั่วโลกสามารถซื้ออ่านได้

“เนื้อหาการสัมภาษณ์ เป็นเรื่องราวของการศึกษาในระดับปริญญาเอก เกี่ยวกับมุมมองต่าง ๆ พร้อมทั้งเคล็ดลับในการเรียน ปัญหาและอุปสรรค นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงงานวิจัยด้วย เพราะปริญญาเอกจะเน้นการทำงานวิจัย การตีพิมพ์งานวิจัย”

และอีกประเด็นที่สำคัญ คือความหลากหลายของเชื้อชาติ หนังสือจึงเลือกด็อกเตอร์ทั้งสิบคนมาจากหลากหลายทวีป เพื่อแตกประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเรียน บางคนมีปัญหาเรื่องการแต่งงาน มีลูก การแยกจากครอบครัวเพื่อมาเรียนไกล จะทำอย่างไรให้การเรียนเป็นไปด้วยดี และยังสามารถกระชับความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ให้ราบรื่นได้ด้วย ซึ่งทุกคนก็จะเจอปัญหาที่ต่างกันไป

“ปัญหาผมที่เจอคือการสร้างกำลังใจให้แก่ตัวเองในการทำงานวิจัย เพราะการทำวิจัยจะมีหลายองค์ประกอบ ที่บางอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของมัน สิ่งเดียวที่ให้กำลังใจตัวเองในการทำงาน คือจะต้องไม่ย่อท้อกับทุกปัญหาที่เข้ามา”

สุดท้ายเขาได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาว่า

“หลายคนอาจคิดว่าการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนั้นสูงเกินไปและมองเห็นความสำเร็จของสตีฟ จ็อบส์ บิลล์ เกตส์ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ที่ไม่ได้เรียนสูง แต่ยังประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แต่สำหรับผมนั้นมองว่าการศึกษาสูง ๆ จะสามารถนำไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้ และเป็นเหมือนการประกันขั้นต่ำของชีวิต หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้น การปูพื้นฐานการศึกษาที่ดี จะทำให้ไม่ลำบากในอนาคต”

นับเป็นคนเก่งที่ต้องปรบมือชื่นชม

เรียนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น เรียนแล้วได้อะไร?

บทความโดย อ.เมธัส ธรรมลงกรต

นักเรียนหลายคนคงจะมีคำถามว่าทำไมต้อง เรียนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น เรียนไปแล้วได้อะไร “ก็แค่อยากเล่นเปียโนเป็นแค่นั้นเอง และไม่ได้คิดจะเรียนต่อทางด้านดนตรีด้วย ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเรียน” –ผมว่าเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ยืนยันอีกครั้งสำหรับนักเรียนที่อยากเล่นเปียโนเป็นแต่ไม่อยากเรียนทฤษฎีดนตรี ทำไมหรือ? ถึงแม้ว่าแค่อยากจะเล่นดนตรีสักเครื่องหนึ่งได้ นักเรียนก็ยังต้องเข้าใจในเรื่องของตัวโน้ตต่างๆ เครื่องหมายประจำจังหวะ เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง รู้เรื่องคอร์ดบ้าง ฯลฯ มิฉะนั้นแล้วคงจะบรรเลงเพลงไม่เป็นหมู่เป็นจ่าเลยทีเดียว ดังนั้นทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนเครื่องดนตรีที่นักเรียนชื่นชอบด้วย

ทำไมต้อง เรียนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น

การเรียนทฤษฎีดนตรีนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนดนตรี ไม่ว่านักเรียนจะต้องการ เรียนเปียโน หรือเรียนเครื่องดนตรีชนิดใดก็ตาม ทฤษฎีดนตรีก็ยังเป็นวิชาเรียนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนดนตรี ไม่ว่านักเรียนจะมีความสนใจในดนตรีที่แตกต่างกัน การเรียนทฤษฎีดนตรีช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเพลง สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงไปสู่ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่าทฤษฎีดนตรีนั้นเปรียบเสมือน “ไวยากรณ์ “ ในโครงสร้างของภาษาดนตรีทั้งหมดนั่นเอง ถ้าหากจะกล่าวถึงทฤษฎีดนตรี คำว่า “ทฤษฎีดนตรี” เป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก เพราะ มันครอบคลุมไปถึง: