Tags » Core Value

3 Common Myths Network Marketers Experience

3 Common Myths Network Marketers Experience

I recently learned that there are three common myths network marketers experience at Ray Higdon’s Personal Branding and Marketing Bootcamp. 179 more words

Mindset

A Warrior with a Cause

ก็ดีนะคะถ้าเราจะทำงานหนัก แต่จะดียิ่งไปกว่านั้นถ้าทำงานหนักเพื่อเป้าหมายที่เราต้องการ

แบบฝึกหัดนึงที่ได้ทำระหว่างเรียนคอร์สครูโยคะกับครู @adriancox108 คือการตั้งเป้าหมาย ถ้าถามตัวเองว่าอยากฝึกโยคะเพื่ออะไรแล้วได้คำตอบว่า “เพราะอยากหุ่นดี” ก็อย่าเพิ่งหยุดแค่นั้น ถามตัวเองต่อว่าแล้วทำไมอยากหุ่นดี “จะได้สวย” แล้วยังไง ทำไมถึงอยากสวย ให้ถามตัวเองไปเรื่อยๆ จนตอบไม่ได้แล้ว คำตอบสุดท้ายคือสิ่งที่เราให้คุณค่ามากที่สุด เวลาเราทำงานหนักก็ให้จำคุณค่านี้ไว้ แล้วตัดสินใจเลือกทุกอย่างจากคุณค่าสูงสุดของเรา

ตอนจิ๊บถามก่อนเรียนให้ตั้งเป้าหมายหรือความตั้งใจในการฝึก ก็ให้นึกดีๆ และเลือกคุณค่าที่สำคัญกับเราจริงๆ ทุกอย่างก็จะตามมาเอง

It is a good thing to be working hard but it is even better to be working hard for something YOU want. 119 more words

DDyogagirl

Co-leading a Bible Study

I have to say this was an adventure.

We had no clue what we were getting into.  We prayed beforehand to have the right people join our group and left the rest to God.   346 more words

Faith

Why we all need a Mark Sloan

If you’re an avid Grey’s Anatomy fan like I am then you know that season 9 episode 1 is almost as hard as season  11 episode 21. 616 more words

What is a Brand and How to Build One

As part of the quest to build my own business, I have come across some useful information – via podcasts and talks uploaded to YouTube – on branding, what it is and how to build one. 1,679 more words

Entrepreneur

Lập chiến lược phát triển cuộc đời

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: “Các bạn nghe những người thành công nói chuyện dễ bị tẩu hỏa nhập ma”

“Thực ra, các bạn nghe các anh chị nói ở đây thì dễ tập hỏa nhập ma vì khi người ta thành công rồi thì người ta nói hay nhưng mình không làm được”. 1,079 more words

HẾT LÒNG DỄ HAY KHÓ!

HẾT LÒNG DỄ HAY KHÓ!

“Tuyển nhân viên làm việc với tinh thần người chủ”, “giúp sếp hoàn thành nhiệm vụ”….. khó hay dễ? Đôi khi nó là những khẩu hiệu còn thực tiễn áp dụng lại là chuyện khó. 937 more words