Tags » Credinţă

Credința ne califică pentru linia princiară - 23 aprilie

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 11:1

Cât de adesea, cei care s-au încrezut în Cuvântul lui Dumnezeu, deşi total neajutoraţi ei înşişi, au făcut faţă puterii lumii întregi — Enoh, cu o inimă curată, cu o viaţă sfântă, ţinându-şi strâns credinţa în triumful neprihănirii împotriva unei generaţii stricate şi batjocoritoare; Noe şi familia sa împotriva oamenilor din vremea lui, oameni cu cea mai mare putere fizică şi intelectuală, dar complet imorali; copiii lui Israel la Marea Roşie, o mulţime de robi neajutoraţi, îngroziţi, împotriva celei mai puternice armate a celei mai tari naţiuni de pe glob; David, un păstoraş care avea făgăduinţa lui Dumnezeu că va urca pe tron, împotriva lui Saul, monarhul ales care era hotărât să nu dea drumul din mână puterii sale; Șadrac şi tovarăşii lui în foc şi Nebucadneţar pe tron; Daniel printre lei, iar vrăjmaşii lui în locurile înalte ale împărăţiei; Isus pe cruce, iar preoţii şi conducătorii iudei forţându-l chiar şi pe guvernatorul roman să le împlinească voia; Pavel în lanţuri, împins către o moarte ce se cuvenea unui criminal, iar Nero ca despot al unui imperiu mondial. 312 more words

Devoţionale

Credința este un scut pentru fiecare suflet - 22 aprilie

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Efeseni 6:16

Credinţa înseamnă să încredere în Dumnezeu — să crezi că ne iubeşte şi ştie cel mai bine ce este pentru binele nostru. 563 more words

Devoţionale

Prin credință se dezvoltă excelența - 21 aprilie

Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Ioan 3:3

Poate că întrebi: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pentru aceasta, trebuie să lepezi părerile tale preconcepute şi ideile tale moştenite sau cultivate, la poarta începutului cercetărilor tale. 443 more words

Devoţionale

Prin credință toate lucrurile sunt ale noastre - 20 aprilie

Căci toate lucrurile sunt ale voastre.. şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:21-23.

Nu numai că Fiul lui Dumnezeu a fost dat ca jertfă pentru cel vinovat, ca Răscumpărător pentru cei pierduți, dar prin El sunt toate lucrurile sunt ale noastre. 479 more words

Devoţionale

Credința care lucrează prin iubire - 19 aprilie

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Proverbe 3:5

Când vorbim despre credinţă, atunci trebuie să facem totdeauna o deosebire în mintea noastră. 597 more words

Devoţionale