Tags » Cremation

Do You Have A Burning Desire For A Free Lunch?

Now almost age 92, I get frequent offers from people eagerly interested in my business. They include nursing home owners, sex enhancer makers, denture suppliers, hernia relievers, constipation pill peddlers and others wanting to cash in on this almost-dead oldster. 327 more words

ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ្រលើទង់ព្រលឹង

តួនាទីព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ្រមានក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីសម័យបុរាណ។ រឿងនេះមានការចងក្រងពីអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួន ហើយចេញផ្សាយជាអត្ថបទខ្លីៗ ព្រមទាំងជានិក្ខេបបទទៀតក៏មាន។ អ្នកទាំងនោះសិក្សាផ្តោតលើសិល្បៈ និងជំនឿដែលខ្មែរមានចំពោះព្រះអាទិត្យ ព្រះចន្ទ្រ និងរាហូតាំងពីសម័យបុរាណមកដល់បច្ចុប្បន្ន

លោកអ្នកនាងប្រហែលធ្លាប់ដឹងខ្លះៗមកហើយថា ទង់ព្រលឹងមិនខុសអ្វីពីអត្តសញ្ញាណបណ្ណរបស់ខ្មោចដែលត្រូវកាន់ទៅជួបព្រះយមរាជ និងដើម្បីទៅគាល់ព្រះចូឌាមុណីចេតិយក្នុងន័យពុទ្ធសាសនាខ្មែរសព្វថ្ងៃ។ ទង់ព្រលឹងក៏ជាសញ្ញាសម្រាប់បុគ្គលជម្រាបទៅព្រះយមរាជថា ខ្លួនស្លាប់ដោយបានបូជាឆ្លងកាត់តាមកិច្ចពិធីមានអាចារ្យដឹកនាំកិច្ចពិធីត្រឹមត្រូវ។ ហេតុនេះហើយទើបបានជាទង់ព្រលឹងតែងសរសេរជាឈ្មោះអាចារ្យជាភស្តុតាង។

តាមទង់ព្រលឹងជានិច្ចកាល គេគូសរូបចូឌាមុណីចេតិយ អមដោយទង់ពីរ។ នៅតាមរាងរបស់ចេតិយនោះ អាចារ្យតែងតែសរសេរពាក្យពេជន៍ជាបាលី ឈ្មោះរបស់អាចារ្យយោគី និងឈ្មោះរបស់បុគ្គលដែលស្លាប់ទៅនោះ។ ឧទាហរណ៍ ទង់ព្រលឹងមួយនៅភូមិពាម ខាងជើងបារាយណ៍ទឹកថ្លាមានអក្សរសរសេរពីលើថា «មអឧ ឥស្វាសុ នមោពុទ្ធាយ អបាមចុប្ប ឥតិបិសោភគវា អរហំ្ង សម្មាសម្ពុទ្ធោ កឹ្ងរណំ្ងករុណានំ្ងករុណានំ្ង ទេវានំ្ង រខន្តុ សម្មាសម្ពុទ្ធោភគវា ព្រះនា្មព្រម្មាជោតឲ្យនា្មធម្មចរោ ជាចៅបង្គាប់អ្នកប្រាជ្ញ ខ្មោចឧបាសក ណាំ ហួរ។»

ទង់ព្រលឹងដែលធ្លាប់ឃើញនៅតំបន់មួយចំនួនកន្លងមកមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយ ត្បិតតែងតែមានរូបចេតិយ និងអក្សរខ្លះៗដូចជម្រាបពីខាងលើ។ ប៉ុន្តែ ករណីពិសេសដោយឡែកពីគេគឺ នៅតំបន់ក្បែរវត្តអធ្វាខាងត្បូងសៀមរាប។ នៅទីនេះ ខ្ញុំបានឃើញតួនាទីព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ្រមួយបែបក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅវត្តអធ្វា។

អាចារ្យយោគីបានគូរ និងសរសេរលើទង់ព្រលឹងរបស់បុគ្គលទាំងនេះនូវរូបព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ្រ។ នៅលើទង់នោះមានសរសេរអក្សរដូចៗគ្នាថា នមោពុទ្ធាយ្យ ហើយនៅក្រោមមានរង្វង់៣ដែលរង្វង់នីមួយៗសរសេរ «មអឧ»។ នៅពីក្រោមនេះទៀត គេគូររង្វង់ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ្រទន្ទឹមគ្នា។ នៅក្នុងរង្វង់ព្រះអាទិត្យ គេសរសេរតែពាក្យថា «ព្រះអាទិត្យ» រីឯតាមខ្សែបន្ទាត់រង្វង់មួយទៀតមានសរសេរថា «នាមបុគ្គលឈ្មោះយាយរឹមដើរទៅទិសឥសានតាមពន្លឺព្រះចន្ទ»។ នៅបន្ទាត់ក្រោមបំផុត គេសរសេរថា «នាមចន្ទស្ស» ដែលជាឈ្មោះដាក់ឲ្យនៃអាចារ្យយោគី។

ដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងជាទូទៅគឺថា មនុស្សបើកាលណាស្លាប់ត្រូវទៅជួបព្រះយមរាជកាត់ក្តីថាទៅណាមកណាបន្តទៀត។ ក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនា ព្រះយមរាជជាទេពរក្សាទិសខាងត្បូង។ សូម្បីចម្លាក់ស្ថានសួគ៌ស្ថាននរកនៅអង្គរវត្តក៏នៅទិសខាងត្បូង។​ ផ្ទុយទៅវិញ ក្នុងទង់នេះបែរជាសរសេរឲ្យខ្មោចដែលស្លាប់កាន់ដើរតម្រង់ទៅទិសឥសានដែលជាទិសនៃព្រះឥសូរទៅវិញ។

Culture

Ashes to ashes, dust to dust

We are stardust

We are golden

And we’ve got to get ourselves

Back to the garden ………

                                       Joni Mitchell

My wife asked me some time ago about what she should do with my ashes. 1,609 more words

Fountains of Experience

What do you say when a person calls your funeral home to ask that most probing of questions, “How much?” Do you quickly blurt out the answer to their inquiry or do you steel yourself with a deep breath and prepare for a long informative conversation about what they will potentially experience over the next several days? 537 more words

Madeleine - CMTV O Enigma

CMTV’s 10 year special, O Enigma, aired on 1 May 2017, and to be honest, I did not gain much from it at all.

The format was basically a day in Luz speaking to Gonçalo Amaral with two presenters. 300 more words

Distributing Grief Info: How to Share All You Know

This post is Part 2 of a series on providing grief information to families (see Part 1 here). The original article appeared in the 2017 spring issue of… 746 more words

Serve Families

Insight on Cremation Remains

For the group’s first night back from our separate trips to Durham, Edinburgh, and Dublin, we’ve managed to pack a lot into one evening. Not only have we caught up with each other, detailing the highlights of our weekends, watched the series premier of Love Island, and opened more Lego card packs, but most importantly, we have attended a fantastic lecture at the Hedley Centre. 659 more words