Tags » Cs6

How to use the hue & saturation tool

Here I will show you how to adjust the hue and saturation on your images to create some colourful photos.

First you open an image into photoshop, next you go to Image > adjustments > Hue & Saturation and play with the levels until you’re happy.

Adobe "Installer failed to initialize" 이슈

갑자기 Flash를 사용할 일이 생겨 Adobe Animate CC를 설치했지만, ActionScript 버젼이 1.0으로 작성된 파일이라, 급하게 이전 버젼을 설치하였다. Flash Professional CS6를 설치하려고하니 (물론 Adobe에서 다운받은 Trial 버젼이다.) 아래와 같은 에러 메시지가 발생하였다. 40 more words

IT

Adobe Illustrator CS6 (x86x64) - Công cụ vẽ chuyên nghiệp

Adobe Illustrator CS6  là phần mềm vẽ minh họa chuyên nghiệp được thiết kế chuyên dụng cho việc vẽ vector, giúp nhà thiết kế, họa sĩ hay bất kì ai có nhu cầu dựng sản phẩm chuyên nghiệp tạo logo, biểu tượng, các bản vẽ phác thảo, vẽ đồ họa chữ và những hình minh họa phức tạp khác. 234 more words

Budweiser Senior Grande Cs6 Ceramarte W/ Basket

Budweiser Senior Grande Cs6 Ceramarte W/ Basket
You Are Bidding On A Budweiser Senior Grande Ceramarte Stein No Chips Or Cracks To The Lower 48 States Only Model – WH13ffdba02c9d19b4… 12 more words

Collectibles