quán lâm ôm bó hoa thạch thảo tím, đẩy nhẹ cánh cửa kéo của bệnh viện. căn phòng vốn phủ ngập một sắc trắng điêu tàn bỗng chốc được truyền cho chút ít rực rỡ ngày tháng ba. 897 more words